En sulten reservearmé

Faglig kommentar
Kommunistisk Politik 17, 2009

Vil arbejde for mad: Den nyliberale drømRegeringens arbejdsmarkedskommission har barslet med en ny rapport, hvor de fremsætter forslag til forringelse for fleksjobbere, førtidspensionister og efterlønnere. Til gengæld skulle det indebære, at det bliver lidt billigere at stå i a-kasse.

Oppositionen har udvist en ildevarslende larmende tavshed omkring rapportens fokus og forslag.

Lad os starte med at fastslå, at det er kommissionens anden rapport på mindre et år. Den første blev nærmest taget af bordet (efteråret 2008), før den var udkommet. Dens forudsætninger byggede nemlig på, at samfundet led akut af arbejdskraftmangel. På det tidspunkt stod det klart for enhver folkeskoleelev, at arbejdsløsheden havde været stærkt stigende og ville vedblive med at stige i en kommende årrække. Rapporten var selvsagt så dilettantisk og dens præmisser så fejlagtige, at den udelukkende udgjorde endnu en nagende sten i statsministerens sko.

Den nye rapport bygger – ligesom den første – på forudsætningerne om, at ”velfærdsordninger” skal underlægges økonomiske incitamenter og økonomisk begrundede stramninger. Den havde til opgave at levere besparelser inden for en række overførselsordninger for at dække et hul i de offentlige finanser, som regeringen med dets skattelettelser til de rige selv har skabt.

Økonom Henrik Herløv Lund har gransket rapporten grundigt og rejser følgende meget relevante spørgsmål:
”Handler det i virkeligheden om, at man i den nyliberale lejr ønsker genskabt en ’sulten reservearmé’, der kan ånde de beskæftigede lønmodtagere i nakken og bidrag til at holde deres løn- og velfærdskrav i tømme?”

Henrik Herløv Lund angiver, at arbejdsmarkedskommissionens forslag vil betyde drastiske forringelser for førtidspensionister, fleksjobbere og i hvert fald kommende efterlønnere. I modsætning til kommissionens påstande om en reducering af arbejdsløsheden påviser økonomen, at det vil forøge arbejdsløsheden.

Det sidste er for så vidt også logik for burhøns, idet alle tre grupper ikke tæller med i de arbejdsløses rækker, hvorfor forslag, der vil jage personer fra de tre grupper – som er kommissionens konsekvens – vil forøge antallet af arbejdsløse. Dette gælder, uanset om de havner i de dagpengeberettigedes rækker eller blandt kontanthjælpsmodtagerne.

I forhold til førtidspensionisterne vil kommissionen indføre et udviklingsforløb, der skal have til hensigt at fastholde førtidspensionisten i en arbejdsprøvningsordning, hvor ydelsen er væsentlig ringere end den, som førtidspensionisten i dag har krav på. Allerede i dag kan kommunerne ved brug af kommunens egen læge fastholde personen, der søger førtidspension, i et femårigt arbejdsprøvningsforløb. Dette kan ved flytning til anden kommune starte forfra på ny.

Når det gælder fleksjobbere, så foreslår kommissionen det offentlige løntilskud omlagt fra i dag at følge lønnen til fremover at skulle aftage i forhold til lønnen. Det vil arbejdsgiverne naturligvis ikke finansiere, hvorfor fleksjobberes løn vil falde.

Med hensyn til kommende efterlønsmodtagere foreslår kommissionen, at betalingen for ordningen skal forhøjes. Den ønsker med andre ord at skræmme arbejdere væk fra ordningen eller tvinge dem fra den af økonomiske årsager.

Som nævnt vil samtlige tre områder presse arbejderne ud af ordningerne og forøge arbejdsløsheden. Det er kikset at påstå, at forslagene vil reducere arbejdsløsheden!

Henrik Herløv Lund forudsiger, at der i forvejen er udsigt til en arbejdsløshed på omkring 300.000 på baggrund af en fortsat krise over de næste fire-fem år.

Arbejdsmarkedskommissionens rapport og forslag fremkom få dage før Rådet for Socialt Udsatte udtrykte voldsomme bekymringer for en decideret absolut fattigdom i Danmark. Med absolut fattigdom menes, at borgere ikke har råd til at dække helt almindelige, basale behov i dagligdagen.

Analyseinstituttet CASA har undersøgt de økonomiske muligheder for personer, der lever på de nedsatte sociale ydelser såsom starthjælp,
kontanthjælpsloft eller 450 timers-regel. Heraf fremgår det, at over halvdelen ikke har råd til sko, tøj, tandlæge eller frisk frugt og grøntsager dagligt. Hver fjerde har ikke råd til tre daglige måltider eller lægeordineret medicin.
Rådet for Socialt Udsatte mener, at Danmark nærmer sig absolut fattigdom, hvis der fortsættes med flere nedskæringer.

Det ser ud til, at regeringen vil løbe linen ud, og at Henrik Herløv Lunds spørgsmål må besvares bekræftende:
Den nyliberale lejr ønsker at genskabe en sulten reservearmé!

Netavisen 28. august 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne