Irakere truet med fængsel af irakisk regeringsdelegation

Nogle irakere i kirkeasyl i BrorsonskirkenDen irakiske delegation, der er i Danmark efter anmodning fra den danske regering for at tjekke de afviste asylansøgeres identitet, fremsatte grove trusler under et møde med 4 af de anholdte irakere, som har siddet mere end en måned i fængsel.

De anholdte irakeres advokat fik ikke lov til at deltage i mødet med delegationen. De irakiske myndigheder havde stillet dette lov- og menneskeretsstridige krav til dansk politi, der adlød det. Det er blevet fordømt ikke bare af danske jurister og menneskeretsorganisationer, men også af FN.

Initiativet Asylret siger i en pressemeddelelse, at den irakiske delegation under dette møde med de afviste irakere oplyste, at 3 ud af de 4 anholdtes papirer/ Id kort ikke er ægte officielle irakiske papirer, og beskylder dem hermed for at have forfalsket deres identitetspapirer.

Der opstod derefter en diskussion mellem de 3 asylansøgere, som beskyldes for dokumentfalsk, og delegationen. Under diskussionen siger en af asylansøgerne, at hvis hans papirer er uægte, er delegationens det også.

Delegationen svare ved at true de 3 med fængselsstraffe, når de vender tilbage til Irak. A (en af de 3 irakere med arabisk baggrund) bliver truet med op til 2 års fængsling, M med et år og H (kurdisk baggrund) med 2 måneder, når de kommer tilbage til Irak.

Asylret meddeler også, at det er lykkedes initiativet at stoppe endnu en tvangsudvisning. I dette tilfælde tvangsdeportationen af en 19-årig iraker – en af dem der blev anholdt under rydningen af Brorsonkirken. Efter en 2 måneders non stop kamp lykkedes det tirsdag Asylret at få stoppet den 19-åriges
tvangsudvisning.

Asylret kommenterer:
” Nu skal vi starte en ny kamp for at overbevise rigspolitiet om, at det skal lade den unge mand være i fred og lade ham opholde sig uden for fængslet mens sagen er under behandling hos de relevante myndigheder. Den 19-årige har et par gange fået afslag på asyl, sidste gang var i slutningen af 2008. Nu er sagen genoptaget og han kan opholde sig lovligt i Danmark under sagens behandling.”

Denne sag er en af de syvende, som enten er blevet genoptaget eller hvor flygtningen har fået asyl.

Asylrets mål er at få ændret den nugældende asyl- og udlændingepolitik og det vil vi blive ved med at slås for. Vi kæmper og kæmper og kæmper. Det er den eneste vej frem, der peger i retning af at gøre bare en lille bitte forskel i asyl- og udlændingepolitiken lige nu, mener Asylret. Men vort mål på lidt
længere sigt er at få fjernet politiet fra behandlingen af flygtningesager og få det erstattet af et kompetent personale bestående af læger, psykiatere,
psykologer, sygeplejersker, jurister og socialrådgivere, der ikke er ansat af eller i politiet.

Netavisen 21. august 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne