Katastrofal og rystende officiel statistik om resultaterne af invasionen af Irak

Af Sabah al-Baghdadi
Kommunistisk Politik 16, 2009

Efter at de sidste deltagere i ‘de villiges koalition’ – UK, Rumænien og Australien – trak deres tropper ud af Irak sidste måned, er der 130.000+ amerikanske soldater – og et noget større antal lejesoldater. Den officielle betegnelse ‘De multinationale Styrker Irak’ ændres fra årsskiftet til United States Forces Iraq. Resultaterne af krigen er forfærdende.

Det sikre Irak: Ofre for eksplosion i Kirkuk 7. august 2009Følgende officielle regeringsstatistik fra december 2008 viser de katastrofale livsbetingelser i Irak, som råder ovenpå den amerikanske invasion og besættelse af landet.

1.  En million irakiske kvinder gjort til enker (ifølge det irakiske kvindeministerium).

2.  Fire millioner forældreløse irakiske børn (ifølge skøn fra det irakiske planlægningsministerium).

3.  2,5 millioner irakere dræbt (ifølge det irakiske sundhedsministerium).

4.  800.000 irakere er forsvundet i hemmelige interneringssteder tilknyttet de forskellige regerende partier (ifølge de registrerede klager til det irakiske indenrigsministerium).

5.  340.000 irakere holdes fængslet uden anklage i den amerikanske hærs fængsler, i den irakiske regerings fængsler, og fængsler i det kurdiske område (ifølge irakiske, arabiske, internationale og FN tilknyttede menneskerettighedsorganisationer). De amerikanske besættelsesstyrker indrømmer officielt, at antallet af irakiske fængslede i deres fængsler er omkring 120.000.

6.  4,5 millioner irakere er flygtninge udenfor Irak (ifølge statistikken over folk, som ansøger om pas (kategori C) fra generaldirektoratet for udstedelse af pas).

7.  2,5 millioner irakere er flygtninge indenfor Iraks grænser (ifølge det irakiske indenrigsministerium).

8.  76.000 registrerede tilfælde af AIDS, tallet oversteg ikke 114 tilfælde før invasionen og besættelsen af Irak (ifølge det irakiske sundhedsministerium).

9.  En skræmmende spredning af brugen af narkotiske stoffer importeret fra Iran blandt de unge (ifølge det irakiske sundhedsministerium og centret for bekæmpelse af narkotiske stoffer). Jeg har skrevet en serie veldokumenterede artikler om de forskellige metoder, som er anvendt til at smugle stoffer, hvoraf nogle er ekstremt giftige, og hvordan de samles på forskellige lagerpladser i de sydlige distrikter under total kontrol af en del af de partier og militser, der er med i regeringen, og hvordan profitten fra salget af disse stoffer er anvendt til at opkøbe regeringsembedsmænd for at opnå deres støtte og tavshed og til at finansiere deres valgkampagner.

10. Tre ud af 5 ægteskaber er endt med skilsmisse siden invasionen og okkupationen af Irak (ifølge det irakiske sundhedsministerium).

11. Over 40 % af det irakiske folk lever under fattigdomsgrænsen (ifølge det irakiske ministerium for menneskerettigheder). Jeg tror dog, at det aktuelle tal er meget højere og overstiger 55 %.

12. Fald i niveauet og kvaliteten af den grundlæggende og videregående uddannelse, ifølge udtalelser fra UENESCO embedsmænd, hvilket har fået FN’s udannelsesorganisation til at nægte at anerkende uddannelsesbeviser udstedt af de irakiske uddannelsesinstitutioner (universiteter og seminarier).

13. Titusinder af forfalskede universitetsgrader uddeles til højtplacerede regeringsembedsmænd, højt rangerede officerer, generaldirektører og ledende embedsmænd i de politiske partier (ifølge angivelser og statistikker fra den irakiske Hæders- og Gennemskueligheds Kommission).

14. Der findes omkring 550 politiske grupperinger og partikoalitioner (ifølge den irakiske Uafhængige Folkelige Valg Kommission) og i stadig i dag er der ingen lov, der regulerer det store antal af politiske grupperinger.

15. Der findes omkring 11.400 civile samfundsorganisationer (ifølge det irakiske indenrigs-, justits- og socialministerium). Disse organisationer har offentlige og hemmelige mål, og det er uklart, hvad de mål er, og hvordan de finansieres.

16. Der er 126 sikkerhedsselskaber kontrolleret af udenlandske efterretningstjenester og registreret ved det irakiske indenrigsministerium. Det erklærede mål for disse selskaber er at beskytte de udenlandske ambassader, udenlandske diplomater og højtstående besøgende. Imidlertid er deres skjulte mål ukendte. I alle tilfælde, hvad er betydningen af i dag at have en million personer under våben i Irak spredt ud på forsvarsministeriet, indenrigsministeriet, de forskellige regeringstilknyttede sikkerhedstjenester – oveni de forskellige herskende partier sikkerhedstjenester.

17. Der er 43 officielt registrerede væbnede militser forbundet med partierne.

18. Der er 220 nyhedsaviser og mediepublikationer finansieret af udenlandske efterretningstjenester (ifølge Iraks journalistfagforening). Det specifikke mål for disse publikationer er at hjernevaske irakere – at fjerne deres tanker omkring de forskellige projekter, der sigter på splitte Irak i sekteriske, regionale og etniske ministater eller ødelægge nationale identitet.

19. Der er 45 tv-kanaler finansieret af udenlandske efterretningstjenester (ifølge opgørelser fra ledelsen af Nilesat og Arabsat satellittjeneste udbyderne).

20. Der er 67 radiostationer finansieret af udenlandske efterretningstjenester (ifølge opgørelser fra den irakiske informationskommission).  

21. Der er 4 netværk med digital kommunikation, hvis værdi vurderes til 12 billioner dollars hver, der er finansieret til gavn for partiledere. Deriblandt er følgende selskaber:
Kork Company eget eksklusivt af Mas’aoud Barazani (præsident for det kurdiske område).
Assia Company eget eksklusivt af Javal Talbani (den irakiske præsident).
Zein Company er eget af Ahmed Jalabi og det islamiske Da’wah Partiet.
Altheer Company eget eksklusivt af Abdel Aziz al-Hakim   

22. Der er over 11.400 officielle og uofficielle partihovedkvarterer. Disse kan være kontorer for falske entreprenørvirksomheder, NGO’ere eller politiske grupper. Imidlertid er de i virkeligheden offentlige ejendomme under den irakiske regering, ejendomme, der er overtaget fra deres lovlige ejere efter, at de er blevet elimineret eller tvunget til at forlade dem og søge flugt andetsteds. Alt betalt via det irakiske nationalbudget.

Dette er kun toppen af isbjerget omkring, hvad der er foregået i “deres nye demokratiske Irak” efter den amerikanske invasion og besættelse af landet.

Oversat til engelsk og tilrettet fra arabisk af Khalil Nakhleh
Oversat til dansk af Kommunistisk Politik

Netavisen 18. august 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne