Flag på halv den 5. september

Aldrig Mere Krig har taget initiativ til en kampagne for at få danskerne til at flage på halv den 5. september, hvor den vedtagne officielle flagdag for danske besættelsessoldater i udlandet genneføres for første gang. Blandt andet planlægges en annonce i dagblade fra en bred kreds af underskrivere med følgende tekst:

”Det folketingsflertal, der står bag vort lands ulykkelige deltagelse i krigen i Afghanistan har vedtaget, at den 5. september skal være flagdag til ære for danske soldater.

Som modstander af en hvilken som helst militær foreteelse er vi dybt bekymrede over, at vort land deltager i angrebskrige og besættelser. Derfor opfordrer vi alle der er enige med os til at mar kere denne sorg ved at flage på halv den 5. september.”

Det er et lille, men forhåbentlig synligt skridt mod militariseringen af samfundslivet, som kan suppleres med yderligere initaitiver.

Netavisen 8. august 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne