Krisemodstand fra G8, Italien, til G20, Pittsburgh, USA

Den kapitalistiske krise i Danmark og globalt bliver dybere, selvom der ikke er nogen mangel på optimistiske erklæringer om, at bunden er nået, og at der spores fremgang i USA Millioner er ofre for krisen og dens følger – og protester følger de kapitalistiske stormagter i G8 og G20 fra Italien til USA

Kommunistisk Politik 15, 2009

Protester mod G8 i l'Aquila, Italien juli 2009

Næsten 150.000 lejligheder og beboelseshuse står tomme i de danske byer viser helt nye tal ifølge Berlingske tidende. Alene i København står 18.000 boliger tomme, umulige at sælge eller leje ud, fordi ingen har råd.

I Århus er det kommunale prestigeprojekt for en helt ny bydel på havnens gamle containerarealer gået fuldstændig i stå, før det overhovedet er bygget. Ingen har råd til at bo der. Indtægterne fra salget var ellers indregnet i kommunens budgetter, men da mere end 6000 lejligheder allerede står tomme i Århus, har byrådet besluttet at rive nogle af de billige lejligheder ned i Gellerup og andre betonkvarterer. Boligpolitik tegner til at blive et tema til efterårets kommunalvalg.

Eksportfald og overproduktion

Dansk industri har oplevet et fald i eksporten i første halvdel af 2009 på 17 procent i forhold til 2008, og det fik midt i juli regeringen til at love akut nødhjælp. Forslaget går bl.a. ud på at etablere en eksportkautionsordning, hvor statskassen stiller sikkerhed for betalingen på varer der sælges ud af landet.

EU genindførte støtteordningen til oplagring af smør og mælkepulver i begyndelsen af januar 2009. Der er allerede blevet i år blevet oplagret 113.500 tons. Ordningen blev den 22. juli forlænget frem til februar 2010.

Vi må og skal gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe vores mælkeproducenter, som står over for et dramatisk prisfald, udtalte EU’s landbrugskommissær, storbonde Mariann Fischer Boel i den anledning. I begyndelsen af 2008 gennemførte kommissæren en regulering, der betød udvidelse af landbrugsproduktionen og oppløjning af braklagte arealer.

Nu skal den øgede produktion sættes på lager ellers eksporteres på verdensmarkedet med støtte.

Den professionelle optimisme

Midt i nyhederne om faldende eksport, flere arbejdsløse og rekordstort antal tomme og usælgelige boliger, er Den Danske Bank kommet med den vurdering, at krisen i Danmark ikke udvikler sig til en langvarig recession.

I analysen af de nordiske landes økonomiske situation skriver banken den 17. juli:
Den selvforstærkende negative spiral, der ramte den globale økonomi sidst i 2008 – med faldende produktion, stigende arbejdsløshed, faldende aktivpriser, svage boligmarkeder og lavere forbrug og investeringer – ser lige nu ud til at blive afløst af en selvforstærkende positiv spiral, hvor stigende produktion og højere aktivpriser trækker erhvervs- og forbrugertilliden op og dermed fører til højere investeringer og forbrug og yderligere fremgang i produktionen.

Den 25. juli udtaler banken til Politiken at:
”Den tyske erhvervstillid bedres så kraftigt, at vi ikke er i tvivl om at væksten er på vej tilbage til euroområdet. Det ser ud til at Tyskland skal være lokomotivet, der trækker os ud af krisen.”

Disse to nyere citater er ikke væsentligt forskellige fra hvad Danske Bank har udtalt måned efter måned, mens krisen har været der. Optimismen er professionel og profitorienteret. Mens de traditionelle aviser trofast har formidlet det glade budskab, er blogs og kommentarer online gået i rette med finansfolkene, og deres forhold til de objektive kendsgerninger.

Uanset hvordan virkeligheden ser ud, synes finansverdenen nemlig at tage udgangspunkt i forventninger mere end i realøkonomien.

Krisetolkning

Mængden af alternative bøger og andre udgivelser om krisen og økonomi er efterhånden særdeles omfattende. Det positive er, at ministre, banker og aviser ikke længere har monopol på at fortælle ”sandheden”. Men desværre baserer mange progressive forsøg på økonomisk analyse sig ikke på den videnskabelige marxisme.

Et eksempel er den spanske økonomiprofessor Santiago Niño Becerra. I han nye bog El Crash de 2010 forudsiger han, at det værste endnu er i vente, og at de mange statsstøtteordninger vil få samme effekt som at pisse i bukserne på en kold vinteraften. Bailouts vil kun udskyde det uundgåelige krak, som vil ske i 2010 og kulminere i 2012, med et sammenbrud for kapitalismen som system. Da han i et interview i avisen El País bliver spurgt, hvad folk kan gøre, er svaret at tage et personligt ansvar for valg af arbejde og forbrug, og leve efter,  hvad der er nødvendigt for at opfylde de basale behov.

En mere direkte tilgang kan findes hos den amerikanske journalist Jon Jeter. I bogen Flat Broke in the free marked, der udkom i foråret, er han gået i hælene på Naomi Klein, og afdækker gennem en række interviews med fattige fra Afrika og Sydamerika, hvordan kapitalismen ødelægger livet for folk.
Heller ikke denne forfatter opfordrer til at organiserer sig og omstyrte kapitalismen, men at gøre som Chávez, uanset at mange lande ikke har samme muligheder som Venezuela.

Modstand mod de mægtige

Den 15. juli mødtes de alliancefri landes organisationen (Non-Aligned Movement, NAM) i det kommende formandsland Egypten. Cubas præsident holdt åbningstalen for delegerede fra 118 medlemsstater. Raúl Castro gentog tidligere krav om at alle lande, og ikke kun nogle få, bør deltage i at finde en ’effektiv og retfærdig løsning’ på den nuværende krise. Et krav er også skabelsen af et nyt internationalt valutasystem, der ikke afhænger af den økonomiske stabilitet, lovgivning eller politiske beslutninger i kun ét land, magt og indflydelse til trods.

Svagheden ved NAM viser sig når man bare bare henstiller til de rige lande,  at verdensøkonomien bør drøftes i FN.

I begyndelsen af juli ar Italien vært for den eksklusive klub af de rigeste lande i G8. Mødet var lagt så at sige langt ude på landet, i den jordskælvsramte by l’Aquila. Det blev et nyt reklamefremstød for Obama, men trods et enormt sikkerhedsopbud og omfatttende forhindringer blev der store protester mod den kapitalistiske krispeolitik både i værtsbyen og i andre italienske byer.

Der mobiliseres nu for fuld kraft til internationale protester mod G20-topmødet, der skal afholdes i Pittsburgh, Pennsylvania, USA den 24.-25 september. Den amerikanske protestbevægelse Bail Out the People opfordrer til verdensomspændende protester i den forbindelse:

– Udfordringen for de sociale bevægelser og antikrigsbevægelsen er at konfrontere det næste mode mellem de magter, der styrer verdensøkonomien med en stærk massemobilisering, der kræver jobs og dækning af sociale behov, og ikke vil acceptere krige og grådighed – her i USA og verden over.

Formålet med G20s møder er ikke at finde løsninger for folkene, men at lappe på profitsystemet, så det kan skabe mere fattigdom, nød og lidelse.

Netavisen 6. august 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne