Forlig til krig

Det nye ‘forsvarsforlig’ skal sikre massiv dansk krigsdeltagelse i al fald frem til 2014

Kommunistisk Politik 14, 2009

Danske soldater i 'klimatisk og geografisk udfordrende miljøer': Helmand juli 2009 (Foto: HOK)

Danske soldater i ‘klimatisk og geografisk udfordrende miljøer’: Helmand juli 2009 (Foto: HOK)

Syv af de otte folketingspartier var med, da et nyt forsvarsforlig, designet til oprustning og krig, blev indgået den 24. juni. Det er samtlige imperialistiske NATO-partier, SF indbefattet, der dermed markerer deres støtte til nuværende og kommende aggressionskrige med danske soldater i forreste række.

Regeringsskifte eller ej: Danmark skal være i krig. Forliget dækker perioden 2010-2014 og  er specielt strikket sammen for at sikre en langvarig dansk krig i Afghanistan.

Her deltager de godt 700 danske besættelsestropper lige nu i en større amerikansk anført offensiv mod den afghanske modstand i Helnand-provinsen. Den har allerede kostet en stribe døde og sårede danske soldater.

’Oppositionspartierne’ S, SF og Radikale er med til at øge de årlige udgifter til militæret i med 3,5 milliarder – fra 20 mia. til 22,8 mia. kr plus en række ’engangsbevillinger’. Forliget betyder at den generelle oprustning fortsættes. Nu inddrages også for alvor Grønland og Nordatlanten. Og for første gang øremærkes ulandshjælp direkte til understøttelse af krigsoperationer.

Forliget er samtidig det første af en forventet række frem til 2025, hvor ifølge den tilgrundlæggende beretning fra en forsvarskommission ”udviklingen peger på, at længerevarende militære operationer snarere vil være regelen end undtagelsen”.
”Det stigende antal højintensitetsoperationer (…) forudses at ville blive langvarige (…) i klimatisk og geografisk udfordrende miljøer.”

Med andre ord: Kolonikrige i ’eksotiske’ lande, hvor 2000 danske soldater skal kunne indsættes samtidig, evt.  på forskellige krigsskuepladser.

Forliget kaldes selvfølgelig ’historisk’ og hyldes for den ’brede enighed’.
Men den udtrykker ikke en enighed om krigs- og oprustningspolitikken i den danske befolkning, som vil den modsatte vej: ud af krigene, nedrustning.


Militarisering af Grønland

Forsvarsforliget lægger op til en øget militarisering af det selvstyrende Grønland, der også har en central placering i amerikansk global militærstrategi, og dermed i NATO-strategien, hvor en dansk krigsforbryder er chef.

I forsvarsforliget står, at Grønlands Kommando bliver slået sammen med Færøernes Kommando. Det forventes, at det arktiske område får stigende international betydning på grund af afsmeltningen af polariskappen.

– Afsmeltning af polariskappen, som følge af den globale opvarmning, vil åbne nye muligheder for råstofudvinding og åbning af nye sejlruter. Den stigende aktivitet vil forandre regionens geostrategiske betydning og vil derfor på sigt medføre flere udfordringer for dansk forsvar, hedder det.
Inden udgangen af 2014 skal der derfor oprettes en ’arktisk indsatsstyrke’.

To af de grønlandske partiet, Siumut og Demokraterne, er ikke afvisende. Til gengæld mener den tidligere chef for Grønlands Kommando, Axel Fiedler, at det vil betyde en unødvendig militarisering af Grønland. Han opfordrer direkte Grønland til at sige nej.

– Hvis forslaget var kommet op under den kolde krig, var det til at forstå. Men nu er der tale om militær tankespind for at retfærdiggøre en større forsvarsbevilling i Danmark. Mit indtryk er, at der generelt er tale om dansk sabelraslen i et hidtil meget fredeligt område, siger Axel Fiedler til knr.gl

U-landspenge til krigsstøtte

Krigsforliget betyder også, at der tages 65 millioner årligt, ialt 325 millioner kr., fra udviklingsbistanden over de næste 5 år.

Det fremgår af forligsteksten, hvori det hedder, at pengene til de fattige nationer overføres til “understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser m.v.”

Som ulandsorganisationer påpeger, vil dette reelt sige at at støtte danske soldater i oversøiske operationer, herunder først og fremmest Afghanistan. Da over 60 procent af udviklingshjælpen går til Afrika, påpeger de, vil størstedelen af pengene blive taget fra dette kontinent, som fra alle sider betegnes som klodens krisekontinent.

I forvejen har den danske ulandsnbistand fået til formål at støtte dansk erhvervsliv. Nu skal den også øremærkes til de danske angrebskrige. Det er en beskæmnmende og farlig præcedens.

Hele forligsteksten kan ses på

http://www.fmn.dk/nyt%20og%20presse/documents/forligstekst%20inkl%20bilag.pdf

Se også

SF: Goddag til våbnene
Kommunistisk Politik 14, 2009

Netavisen 8. juli 2009