Solidaritet med irerne

Fælles udtalelse fra fem nordiske EU-kritiske organisationer

På EU-topmødet i Bruxelles blev EU-staternes stats- og regeringschefer enige om, at Irland ikke får reelle undtagelser fra Lissabon-traktaten. EU-eliten nægter at genforhandle traktaten og tvinger den irske befolkning til at stemme en gang til om samme traktat, som de stemte nej til i juni sidste år.

Lissabon-traktaten, EU’s nye grundlov, er indtil videre den mest omfattende traktatændring, som er gennemført i EU. Mere magt flyttes fra de nationale parlamenter til EU’s forskellige overstatslige magtorganer.

Samtidigt får de store medlemsstater en betydeligt stærkere position på bekostning af de mindre medlemsstater. Traktaten fasttømrer EU-rettens overhøjhed og åbner for, at stadigt flere spørgsmål skal afgøres af EU. Desuden bygger den nye EU-grundlov grundlaget for en føderal politistyrke, og den udvikler EU til en militær alliance.

Ved Bruxelles-topmødet besluttede EU’s stats- og regeringschefer om såkaldte ”retlige garantier” for Irland, når det gælder familiepolitik, skattepolitik og sikkerhedspolitik. Meningen med disse ”garantier” er at give regeringen i Dublin en anledning til at afholde en ny folkeafstemning. Men det er humbug. Folkeafstemningen vil dreje sig om den samme traktat, som det irske folk allerede har stemt nej til. Ikke et ord er ændret, ikke et komma er flyttet.

På Svenska Dagbladets lederside kunne man under overskriften ”EU-kosmetik skal vinde irernes stemmer” læse, at irerne til efteråret en gang til skal stemme om ”i princippet samme sag”. Men nu med tillægget: »Vi garanterer, at I ikke vil blive tvunget til at gøre noget, som I alligevel ikke behøver at gøre«.

Vi vil med denne fælles udtalelse udtrykke vores solidaritet med det irske folk og vores forhåbning om, at de endnu en gang stemmer nej til Lissabon-traktaten.

Deres kamp er vores kamp.

* Søren Søndergaard, medlem af Europa-Parlamentet
(Folkebevægelsen mod EU)

* Eva-Britt Svensson, medlem af Europa-Parlamentet
(Folkrörelsen Nej till EU, Sverige)

* Heming Olaussen
(Nei til EU, Norge)

* Olli Salin
(Alternativ til EU, Finland)

* Ragnar Arnalds
(Heimssyn, Island)

Netavisen 9. juli 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne