Hemmelige aftaler, ægte krokodilletårer

Af Klaus Riis
Kommunistisk Politik 13, 2009

Frustreret Jan Øberg Fredsforskeren Jan Øberg har udsendt følgende ’’til medier og andre i Danmark med interesse for sikkerhedspolitik’:

”Det er nu nogle måneder siden FNs generalsekretær Ban Ki-Moon og daværende NATO-generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer indgik en aftale om et vidtrækkende samarbejde mellem deres organisationer – dog uden at konsultere nogen, heller ikke Sikkerhedsrådets medlemmer. Mens FN betragter dokumentet som hemmeligt, deler NATO det gerne ud til interesserede.

Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning, TFF, der på sit område er det eneste institut i Norden der ikke lever på midler fra hverken stats eller erhvervsliv og derfor er uafhængig, har påpeget at aftalen efter alt at dømme er i strid med FN-Erklæringen og at det er ulykkeligt at NATO, der er atomvåben-baseret og kun repræsenterer 28 af over 190 FN-medlemsstater, nu blir verdensorganisationen FN’s hovedorgan for potentielt hårdtslående sikkerhed og intervention.

Een konsekvens af denne aftale må desuden være at det i praksis blir utænkeligt, at NATO-landes eventuelle folkeretslige adfærd i fremtiden vil blive taget op I Sikkerhedsrådet.
Om dette kan man naturligvis mene hvad man vil – men man kan ikke diskutere at dette er noget fundamentalt nyt og kontroversielt, om ikke andet på grund af den måde hvorpå de to generalsekretærer i hemmelighed indgik aftalen.
For den sikkerhedspolitisk kyndige er aftalen altså bemærkelsesværdig; som mediehistorie har den potentiale.”

Jan Øberg og TFF har forsøgt at få medierne til at omtale denne sensationelle hemmelige  aftale, som skal skjules for verdensoffentligheden, fordi den gør FN til et dække for NATO’s krige og berøver den internationale organisation ethvert skin af at fungere  på basis af folkeretslige principper.
Det er blevet mødt med larmende tavshed i mainstream-medierne. Ingen har omtalt den, ingen har villet røre ved den. Den er hemmelig og skal forblive det.

Øberg konstaterer resigneret:

”Fra et almindeligt folkeoplysende perspektiv bekymrer det os at vi kan konstatere nu måneder senere at aftalen ikke har givet anledning til nogen nævneværdig medieomtale i den kreds af lande, der frekvent betegnes som den frie verden og siges at have en fri presse.”

Det er selvfølgelig ikke noget tilfælde. I ’den fri presse’ bringes kun de historier, som passer magthaverne – det vil sige imperialismen, den herskende klasse. At finde afslørende sandheder i mainstream pressen er at finde nålen i høstakken.

Tro ikke hvad de borgerlige medier fortæller om hvad der sker i Afghanistan, hvor to danske udsendinge for imperialismen og NATO – krigsminister Søren Gade og SF’s forsvarsordfører Holger K. Nielsen græd over tre danske besættelsessoldater, der blev dræbt af den afghanske modstand mod NATO og de udenlandske tropper, der fører en folkeretsstridig, FN-sanktioneret krig i landet.

Danmark er ikke Afghanistan for at beskytte vort land mod en trussel, for demokratiets, frihedens eller afghanernes skyld. Hykleriet har for længst taget over i de borgerlige medier.

Gades tårer er den ansvarliges krokodilletårer. Danmark er i Afghanistan som en del af en imperialistisk koalition, der skal sikre EU og USA adgang til råstoffer og stærke geostrategiske positioner. Så simpelt er det. De danske soldater er frivillige besættelsestropper, der intet har at gøre der – men dræber modstandsfolk og civile, afghanske mænd, kvinder og babyer.

Nu er den afghanske krig blevet udvidet til en borgerkrig i Pakistan. Og medierne slår på tromme for at dæmonisere Iran og den genvalgte præsident Ahmadinejad, så man må tro protesterne i Teheran er iscenesat af de samme kræfter, som iscenesatte de forskellige farve-revolutioner i landene i det tidligere Sovjetunionen. Det er krigstrommerne der lyder. Shahens søn forkynder, at protesterne ikke vil stoppe.

Stort set alle i Vesten er parat til at tro på medierne, for præstestyret i Teheran er om muligt endnu værre end Saddam Hussein, som skulle fjernes fra jordens overflade sammen med mere end en million af hans landsmænd.

Og SF er parat igen. Formand Villy Søvndal talte ved en demonstration mod præstestyret på Rådhuspladsen i København:
Det iranske præstestyre er en skamplet på verden. Det står for diktatur, kvindeundertrykkelse og had til anderledes tænkende. Jeg håber, at oprøret i gaderne fører til en demokratisk revolution, der kaster de reaktionære mullaher på porten. De hører til på historiens mødding, sagde Søvndal.

Han ikke engang åbner for den mulighed, at Ahmedinejad rent faktisk vandt valget og har støtte blandt et flertal i Iran. En ’demokratisk revolution’, organiseret af Mossad og CIA og shahens støtter!

Efter Barack Obamas ’store Mellemøsten-tale’ i Cairo, Ægypten, i begyndelsen af juni er situationen iI regionen eskaleret til det værre. Fraserne og hykleriet erstatter konkrete skridt mod fred og afspænding. Og bag de talende og grædende frontfigurer opererer skumle kræfter, undertiden med hemmelige aftaler, som skal holdes skjult for folkene. Krigsmagerne er i gang.

Præstestyret i Teheran er forfærdeligt – og imperialismen er værre endnu.

Netavisen 19. juni 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne