De europæiske arbejdere må stå sammen mod EUs arbejderfjendske krisepolitik

Udtalelse til den europæiske aktionsdag 15. maj 2009
Arbejderpartiet Kommunisterne

Fra aktionsdagen 17. maj 2006: Velfærd til alleDer er god grund til at lave en fælles europæisk aktionsdag for faglige rettigheder. Det er nemlig ikke kun i Danmark at vi ser de faglige rettigheder indskrænket til vittigheder og gummiparagraffer.Det er en ret udbredt praksis i hele Europa, og strejker og faglige kampe er daglige foreteelser på kontinentet.

Det er ikke mindst EU-lovgivning, og EU-dikteret lovgivning som protesterne vender sig imod.
Det er f.eks. EU’s service-direktiv (også kaldet Bolkestein) som åbner op for at man kan tage til andre lande i EU og arbejde på den overenskomst som gælder i ens hjemland = kontinentalt løntrykkeri-system.
Det er også EU som prøver at afskaffe strejke- og aktionsretten som det var tilfældet i Vaxholm-sagen, der skal danne præcedens.

EU’s nyliberalisme trænger ind i alle medlemslandene, og fører privatiseringer af den offentlige sektor med sig  – og har ringere lønforhold og ydelser som en anden mærkbar konsekvens.

LO, S, SF, Ø m.fl. meldte fra til aktionsdagen i dag, selvom den var indkaldt af EFS, det såkaldte europæiske LO. 
Begrundelserne var søgte. Formand for LO-Stor-København Peter Kay Mortensen med den begrundelse at der ikke var opbakning og at det ikke ville blive en bred politisk manifestation – han lover dog(som fagtoppen altid gør) at næste gang så………

Hvis en fælles europæisk protest –  med protester der er er forskellige i former og indhold, forskellige konkrete krav i de forskellige lande, men som alle kæmper for de faglige rettigheder, og alle kæmper med og for hinanden – ikke er bredt nok til Peter, så er der sandsynligvis ikke noget der er det.
Men det er også det nemmeste for Peter, så kan han nemlig blive siddende i sin stol.

‘Arbejder’partierne S, SF, Ø samt deres ungdomsorganisationer har umiddelbart ikke meldt ud hvad grunden til deres fravær er – og det var måske for svært at komme med en god grund?

Anders Olesen, formand for Byggefagenes Samvirke i København ‘havde gerne set en landsdækkende markering’ til protesten i dag. Det forhindrer dog ikke, at han – uden at bruge tid på at trække vejret – samtidig stiller disse fraværende partier op som den nye regering, der skal kæmpes for i stedet for rigmandsregeringerne Fogh og Løkke. Men skal arbejderne slås for en en opposition med nyliberal EU-politik, Anders, selvom sådan en opposition ikke vil slås for arbejderne?’

For os, ArbejderPartiet Kommunisterne står det klart,  at arbejderbevægelsen for at modgå disse angreb på både europæisk og dansk niveau må starte nu med at opbygge en enhedsfront mod krisen, mod krigene og mod reaktionen.

Det må være en bevægelse af arbejdere og unge, af sympatiserende og progressive intellektuelle  - og ikke som fagbevægelsen i dag, en bevægelse der er topstyret af pampere og socialdemokratiet.
En sådan bevægelse som udvikles  i kamp mod de konsekvenser af krisen som bliver lagt over på arbejderne, i kamp mod krigene, hvis brutale følger altid pålægges folkene, og gennem kamp mod reaktionen, terrorlovene, visitations-zonerne og så videre , kan lægge grunden til en helt anden verden – skabt nedefra, af de selvsamme mennesker som hver dag opretholder livet og produktionen for resten af samfundet.

APK siger ved denne europæiske aktionsdag:

Stem på ”Folkebevægelsen mod EU” Liste N(ej) til parlamentsvalget d. 7 juni!

– der som konsekvente EU-modstander også imødegår nyliberale angreb og forsvarer de faglige rettigheder.

Vi bakker op om de krav, der går på gaden i dag:

Lige løn, lige arbejde!

Overenskomst for alle!

Forsvar strejkeretten!

Netavisen 15. maj 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne