Rusland: Løslad de kommunistiske fanger Danilov og Smirnov

Kommunistisk Politik 10, 2009

Redaktøren af den russiske marxistisk-leninistiske avis ”Proletarskaya Gazeta” og den internationale sekretær for den landsdækkende fagforeningssammenslutning ”Zaschita” retter opmærksomheden på ’terrorbekæmpelse’ af kommunister i Ukraine og Rusland

Til alle! Til alle! Til alle!

Som rapporteret i massemedierne i 2002 blev de ukrainske og russiske statsborgere, Yokovenko. Gerasimov, Berdyugin, Zinchenko, Alekseev, Polskaya, Romanov, Plevo, Danilov og Smirnov arresteret og idømt lange fængselsstraffe som følge af den såkaldte Odessa-sag nr. 144. De blev tiltalt for påståede forbrydelser imod den forfatningsmæssige orden i Ukraine og også for terrorisme. De ovennævnte kammerater har altid været åbne omkring deres anti-kapitalistiske og revolutionære overbevisninger.

Det giver os al mulig grund til at betragte denne retssag i Ukraine som politisk.

Med det formål at få en tilståelse, blev disse kammerater underkastet brutal tortur og nedværdigende provokationer, Som resultat af sine skader døde den 20-årig student Sergey Berdyugin. Resten af de arresterede led af mere eller mindre alvorlige skader. Det blev dækket af massemedierne, inklusive ”Proletarskaya Gazeta” nr. 21 (2003) og nr. 23 (2004).

I løbet af den juridiske proces i 2003 og 2004 fik de russiske statsborgere Danilov, Smirnov, Plevo og Roamanov besøg af repræsentanter fra den russiske statslige sikkerhedstjeneste og anklagernes kontor i Moskva (ikke mindst af Lisitsin, Fomin og Naideyonov). De forsøgte at fremtvinge en tilståelse ved anvendelse af trusler og vold.

Efter deres besøg udarbejdede Smirnov, Danilov og Romanov en erklæring til det generelle anklagernes kontor i Ukraine med krav om at undersøge de russiske udsendinge for brug af tortur, men de fik ikke noget svar.

Den 18. februar 2008 rejste Smirnow en retssag ved Kharkovs lokale administrative ret (sag 2a-3326/08) for mangelen på handling fra generalanklagernes kontor i Ukraine vedrørende erklæringen udarbejdet af de politiske fanger, men den blev videresendt til Rusland, før den var undersøgt.

Disse kendsgerninger giver os grund til at fastslå, at vi har at gøre med en politisk gengældelse, det vil sige en klassehævn fra det herskende russiske og ukrainske borgerskabs side.

Den 25. marts 2009 blev fangerne Danilov og Smirnov udleveret til Rusland uden ret til appel og overført ”midlertidigt” til de russiske myndigheder. For at obstruere arbejdet med forsvaret, så blev de placeret i forskelige fængselscentrer: Smirnov i detentionsenhed N2 (”Butyrka”) og Danilov i detentionsenhed M5. Det ukrainske generalanklagers kontors beslutning om at udlevere dem er en grov krænkelse af den europæiske konvention for udlevering af fanger, der er anklaget for politiske forbrydelser (vedtaget 21/03/1983), hvorefter udlevering ikke bør praktiseres, hvis der er grund til frygte repressalier.

Danilov og Smirnov har ikke fået tilladelse til at få besøg af deres slægtninge eller af repræsentanter for menneskerettighedsorganisationer, og deres ret til et forsvar krænkes; det giver os grund til at antage, at de udsættes for tortur og andre former for grusom behandling.

Vi mener, at det russiske bourgeoisi i realiteten forbereder en politisk proces forklædt som en kriminel retssag med det formål at miskreditere den revolutionære klassekamp og den kommunistiske bevægelse i offentlighedens øjne, for at drive proletariatets kamp og den revolutionære klassekamp ind på  opportunismens vej, for at indgyde mismod i den kommunistiske bevægelse og få de undertrykte masser under kontrol af  nutidens  revisionister.

Vi opfordrer arbejderne og alle progressive kræfter i alle lande til at forsvare de russiske og ukrainske politiske fanger.

Det inkluderer:

– Vi kræver øjeblikkelig løsladelse af politiske fanger idømt fængselsstraffe i den såkaldte Odessa-sag N144

– Vi kræver, at de russiske og ukrainske myndigheder gennemfører en gennemgribende undersøgelse af tilfældene af tortur og provokationer begået mod de politiske fanger og straffer de folk, der var direkte involveret, og de folk, der var ansvarlige for disse foragtelige forbrydelser, strengt

– Vi kræver, at de russiske myndigheder dropper de nye kriminelle retsforfølgelser mod Danilov og Smirnov

Anatoliy Pyzhov
Sekretær for internationale forbindelser i Eksekutivkomiteen for den Interregionale Sammenslutning af fagforeninger i Rusland, ”Zaschita”.

Andrey Drozdov
– Chefredaktør for ”Proletarskaya Gazeta”, Leningrad, 26. april 2009-05-04

Kontaktadresser:      

103009, Moscow, Okhotny Ryad street, Dom 1, State Duma of Russia. State Duma MP, co-chair of «Zaschita» – Shein, Olgeg Vasilevitch

190121, Leningrad, Angliski Prospekt, dom 22, kv 53 – Pyzhov Anatolii Vasilevitch.

Netavisen 16. maj 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne