Folkebevægelsen klar til EU-parlamentsvalg

Folkebevægelsen mod EU holdt i weekenden landsmøde i Gladsaxe op til valget i juni

EU-parade med Merkel og SarkozyEt vigtigt spørgsmål er omfanget af EU’s indflydelse på dansk lovgivning. Folkebevægelsen kræver åbenhed om EU’s magt. I en udtalelse fra forretningsudvalget hedder det:

”En tysk undersøgelse viser, at 84 procent af al lovgivning i perioden 1999-2004 stammede fra EU. Et alarmerende tal, som mange sikkert vil blive overrasket over. Og meget tyder på, at en dansk undersøgelse vil vise et lignende resultat. Derfor kræver Folkebevægelsen, at regering og Folketing iværksætter en uvildig dansk undersøgelse, så vi kan få klar viden om, hvor meget EU bestemmer herhjemme.”

På landsmødet meddelte EU-parlamentariker Søren Søndergaard, at han havde oprettet ”Folkebevægelsens almennyttige aktivitets-pulje mod EU, svindel og svig”.

Pengene til puljen – 603.912,44 kroner – kommer fra det overskud, som Søndergaard har modtaget for sine ugentlige rejser til EU-parlamentet i Bruxelles/Strasbourg. I forbindelse med MEPernes ugentlige rejser udbetales rejsepenge mod, at MEPeren kan dokumentere, at rejsen er foretaget. Hvad der skal ske med forskellen mellem de udbetalte rejsepenge og de faktiske rejseudgifter, er det op til MEPeren at afgøre.

Formålet med fonden er at støtte folk, der bliver ramt af EU’s politik og folk, som forsøger at imødegå konsekvenserne af EUs politik. I tråd med puljens formål blev det første bidrag fra fonden uddelt til Byggefagenes Samvirke i København til deres arbejde mod konsekvenserne af EUs indre marked og for ligeværdig behandling af alle arbejdere. Bidraget blev modtaget af næstformanden for Byggefagenes Samvirke, Per Olsen, som også er formand for elektrikerne i København.

– Jeg er glad for, at EUs penge endelig kan blive brugt til noget fornuftigt. For hvad er mere fornuftigt end at imødegå konsekvenserne af EUs politik for ganske almindelige mennesker, udtaler Søren Søndergaard.

Per Olsen takkede på landsmødet på vegne af Byggefagenes Samvirke og deres 20.000 medlemmer.
– Østarbejderne er naturligvis velkomne. Men de skal ikke misbruges. De skal arbejde under lige vilkår med vores medlemmer. Østarbejderne kommer fra områder med 40-50 pct. arbejdsløse og lever under kummerlige vilkår. I Danmark sættes de til at arbejde 60-70 timer om ugen til helt ned til 25 kroner i timen. De bor i kældre eller skurvogne. Og de trues til ikke at have kontakt til fagbevægelsen, fortalte Per Olsen.

– Vi har oprettet et særligt sekretariat til at modarbejde misbruget af dem. Vi indsætter tolke, vi har oprettet en polsk klub, vi opsøger dem ved bl.a. den katolske kirke og vi etablerer blokader, hvis de ikke får, hvad overenskomsten kræver. De 50.000 kroner vil vi bruge til dette arbejde.

Den givtige rejseordning vil stoppe efter sommerens EU-parlamentsvalg. Herefter skal MEPerne rejse efter regning. Til gengæld er MEPernes løn blevet forhøjet med over 10.000 kroner – om måneden!

Folkebevægelsens ’træskopris’, der uddeles hvert år på landsmødet, gik i år til sangeren Niels Hausgaard, som modtager prisen på vegne af ”Grundloven – Kontra – Lissabon-sagen”

Sammen med tegneren Ib Spang Olsen, tidligere medlem af EU-parlamentet Ole Krarup og andre kendte danskere fører Niels Hausgaard en retssag mod regeringen for at få regeringen dømt til at holde folkeafstemning om Lissabon-traktaten. Niels Hausgaard takkede for prisen på vegne af ”Grundloven – Kontra – Lissabon-Sagen” og udtalte:

– Statsministeren og udenrigsministeren har overtrådt selve grundloven, fordi Lissabon-traktaten ikke kom til folkeafstemning. Traktaten betyder, at Danmark har afgivet så meget suverænitet, at det ikke er nok blot at lade Folketinget godkende traktaten. Det kræver en folkeafstemning!

– I vores øjne behøver man ikke at være jurist for at se, at det her kræver en folkeafstemning. Det er så åbenlyst, at grundloven er overtrådt, sagde Niels Hausgaard på landsmødet.

På landsmødet blev desuden den verdenskendte islandske forfatter , Einar Már Guðmundssons, tildelt ‘Den Internationale Træskopris’ for at have bidraget til at sikre et solidt flertal blandt de islandske vælgere imod EU.

Netavisen 28. april 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne