Fødevarehjælp og historieundervisning: EU-parlamentet spenderer milliarder for at imødegå euroskepsis

Pressemeddelelse fra Folkebevægelsen mod EU

EU-parlamentet har i sidste uge besluttet at støtte, at der bruges 500 millioner euro (ca. 3750 millioner danske kroner) på at opkøbe fødevarer og uddele dem til de fattige i EU. Betingelsen er dog, at der er tale om fødevarer produceret i EU, og at EU fremstår som den glade giver.

Baggrunden for forslaget er, at forhindre EU-modstanden i at brede sig.

Det fremgår af forslagets bemærkninger, hvori det hedder:

“Bortset fra de fordele, der er forbundet med uddelingen af fødevarer, såsom begrænsning af fattigdommen blandt Unionens dårligst stillede borgere, ændrer uddelingen endvidere deres forhold til og holdning over for Den Europæiske Union og den fælles landbrugspolitik. Derfor vil ethvert forsøg på at opgive programmet eller begrænse dets finansielle ressourcer kunne resultere i en mere negativ holdning blandt befolkningen og dermed øge antallet af euroskeptikere.”

Det er anden gang inden for samme uge, at EU-parlamentet stemmer for milliarder til EU-propaganda. Tidligere på ugen handlede det om en såkaldt ”dialog” med EUs borgere.

Ud over at ville indføre fælles EU-historie i undervisningen, så skal ”dialogen” specielt være målrettet de fattigste. Forslaget byggede nemlig på, at “undersøgelser viser, at jo dårligere uddannet og mindre velhavende borgere i Unionen er, jo mere sandsynligt er det, at de modsætter sig yderligere europæisk integration…”.

Netavisen 31. marts 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne