Arbejdere dør, arbejdstilsynet udsultes

Faglig kommentar
Kommunistisk Politik 24, 2008

Efter tre dødsulykker i november på danske byggepladser rykkede arbejdstilsynet endelig ud:

Stilladsarbejde skal sikres!15. november 2008 blev en 23-årig mand fra Polen begravet af et jordskred i en udgravning i et villakvarter i Greve syd for København. Ekstrabladet skriver at den 23-årige stod nede i udgravningen, da jorden af skred sammen over ham. Arbejdstilsynets umiddelbare indtryk var, at der ikke var skærmet tilstrækkeligt af. En anden polsk arbejder, der stod ved siden af udgravningen, sprang ned for at prøve at grave den 23-årige fri, men forgæves. Redningsmandskabet skønnede, at han blev mast ihjel nærsten øjeblikkelig.

18. november 2008 styrtede en 38-årig polsk håndværker ned fra tredje sals højde og ramte bunden af en kælderudgravning, ved et byggeri på Teglholmsgade i Københavns Sydhavn. Fagbladet skriver, at den polske håndværker arbejdede alene i femte sals højde og faldt 15-18 meter ned i en elevatorskakt. De første undersøgelser tyder på, at han arbejdede på en stige, og at han væltede ud over det rækværk, som var opstillet omkring elevatorskakten.

Arbejdstilsynet fortæller ”at det er hvad vi alt for ofte oplever, at man bare lige skal lave en lille ting, og så tager man en stige og arbejder i umiddelbar nærhed af nedstyrtningsfarligt område.”

19. november 2008 døde en 29-årig tysk stilladsarbejder på hospitalet af de kvæstelser han fik, da han tirsdag faldt otte meter ned fra et tag i Gladsaxe.

Han var sammen med danske og tyske kolleger i færd med at fjerne nogle af de såkaldte aquadæk, som anvendes til overdækning af tag i forbindelse med tagarbejde. Pladerne måler godt en gang tre meter. Et kraftigt vindstød tog fat i den plade, han stod med, og løftede ham fra taget og også ud over det lovlige en meter høje rækværk ved foden af taget. Den tyske stilladsarbejder havde ikke gennemgået den toårige stilladsuddannelse, og heller ikke den supplerende uddannelse for erfarne stilladsbyggere.

Arbejdstilsynets første kommentar var, at vinden på toppen af stilladset var så kraftig, at den type arbejde ikke burde have været udført den dag, uden sikkerhedsline.
TIB udtalte:  ”Vi må desværre betegne det som en klassisk ulykke. Alle ved at stilladsarbejde kan være farligt, hvis man ikke tager sine forholdsregler. Noget tyder på at entreprenøren og bygherren ikke har fuldt de grundlæggende sikkerhedsregler.”

De tre dødsulykker kan genkendes af tusindvis af arbejdere, fordi det er situationer der foregår hver dag på alle landets byggepladser. De fleste har prøvet at være tæt på at komme til skade i lignende situationer (I 2007 blev der samlet anmeldt 65 dødsulykker og 5.543 alvorlige ulykker på danske arbejdspladser).

Hverken bygherren eller arbejdsgivere sørger for at arbejdet kan udføres korrekt, og stiller hverken nødvendigt udstyr eller uddannelse til rådighed. Bøden for overtrædelse af arbejdsmiljøregler er omkring en månedsløn, og ingen risikerer at komme i fængsel, når det er arbejderes liv og førlighed, der sættes på spil.

Som en direkte konsekvens af de tre dødsulykker gennemførte Arbejdstilsynet en landsdækkende aktion og fandt problemer på 110 af 165 besøgte byggepladser. Samlet blev der givet 168 påbud eller forbud, der stoppede arbejdet på byggepladserne, indtil forholdene kom i orden. Langt de fleste tilfælde handlede om fare for nedstyrtning.

F.eks. var sikkerheden på en kommunal byggeplads i Taastrup så dårlig, at Arbejdstilsynet med øjeblikkelig virkning måtte lukke pladsen, hvor der opføres en daginstitution.
– Der var tale om tagarbejde med nedstyrtningsfare, der var stilladsarbejde med mange og gravende fejl, der var adgangsveje med mange fejl, og der var udgravninger med nedstyrtningsfare, oplyser Arbejdstilsynet.

Observationerne bekræfter andre og tidligere besøg på byggepladserne, og rapporter fra sikkerhedsfolk og fagligt aktive. Ulykkerne sker, fordi arbejdet ikke planlægges. Arbejdsgiverens manglende forebyggelse og planlægning rammer særligt nyansatte, unge og udenlandske arbejdere. Og det er en kendsgerning, der også viser sig i statistikken over dødsulykker, at på mange arbejdspladser er udenlandske byggearbejderes forhold ringere end de danske.

Selvom de kritisable forhold er kendt, har Arbejdstilsynet sjældent ressourcer nok til at rykke ud, når en folk ringer og fortæller om fare for ulykker på arbejdspladsen. Der er udsigt til at det bliver meget værre, fordi at tilskuddet fra Velfærdsforliget i 2006 på 70 millioner kroner om året til Arbejdstilsynet fjernes i 2010, derfor skal 113 ud af 746 medarbejdere fyres.

Netavisen 6. december 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne