Nepenthes: Miljøministeriet giver falsk indberetning om naturtilstanden i de danske skove

Det er kommet frem, at den camouflage-grønne Fogh-regering på femte år endnu ikke har gennemført et af de helt centrale elementer i den stort anlagte pesticid­plan. Nu anklager miljøorganisationen Nepenthes miljøministeriet og minister Troels Lund Poulsen for at sløre den virkelige tilstand i de danske skove.

Troels Lund Poulsen - nu miljøminister

Er de danske skove virkelig fire gange bedre end de svenske, tre gange bedre end de finske og er dobbelt så gode som de tyske? Usandsynligt, mener miljø- og naturforeningen Nepenthes.

Foreningen har undersøgt Danmarks indberetning til EU vedr. naturtilstanden i de danske skove udpeget til Natura 2000 områder. Undersøgelsen har vist uoverensstemmelser med de øvrige EU-landes indberetninger, da de danske skove for 75 % vedkommende har en god naturtilstand. Dette er markant bedre end alle vore nabolande.

Nepenthes har i et brev d. 24/11 2008 til miljøminister Troels Lund Poulsen sat kraftigt spørgsmålstegn ved metoden benyttet til karakterisering af naturtilstanden i de danske skove.

Nepenthes spørger ministeren: ”Kan det virkeligt passe, når man ser de naturfattige og friserede danske nåle- og løvskovsplantager?”

Miljøministeriet har efter Nepenthes opfattelse fiflet med oplysningerne til EU ved at bortdømme Danmarks Miljøundersøgelsers videnskabelige metoder til karakterisering af naturtilstande og i stedet benyttet sig af en metode, der blandt andet ikke forholder sig til skovens indhold af gamle og døde træer.

Nepenthes skriver til miljøministeren: ”På trods af EU’s handlingsplan og på trods af, at de danske rød- og gullister understreger, at mange truede arter er knyttet til gamle træer og dødt ved, så har Miljøministeriet forkastet al viden og faglige kriterier. Man har i stedet opstillet egne kriterier, der ignorerer dødt ved.”

Indberetningernes formål er at skabe klarhed over status for naturen, således der kan udvikles handlingsplaner for at stoppe tilbage­gangen for biodiversiteten. Den fejlagtige metode kan i værste fald sætte en stopper for al udvikling af den danske skovnatur

Nepenthes konkluderer: ”I stedet har ministeriet opfundet sin egen metode og karakteriseret 75 pct. af de danske skove som værende i en så god tilstand, at de ikke behøver forbedringer i den kommende tolvårige planperiode.

Netavisen 26. november 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne