Ny jobcenter aftale: Arbejdsløse og kommuner sorteper

Kommunistisk Politik 23, 2008

 

 

 

 

 

Væsentlige forringelser for de arbejdsløse, de nuværende og mange flere kommende med krisen, er på vej.

Indtil videre faldt regeringens ”arbejdsmarkedsreform” med f.eks. halvering af dagpenge på gulvet som led i finanslovsforhandlingerne, Socialdemokraterne sprang fra af angst overfor den bevægelse som kunne udvikle sig ovenpå den økonomiske krise med konkurser og fyringer.
Men der har ikke været så meget fokus på at regeringen sammen med DF, Ny Alliance og De Radikale har indgået en aftale,som på anden vis betyder forringede forhold for de arbejdsløse og bryder med 40 års praksis.

Med det nye tiltag vil regeringen eksportere det statslige ansvar for arbejdsmarkedspolitikken og dermed det økonomiske ansvar for de arbejdsløse over på kommunerne.  Det er en ny variant af deres pisk og gulerod, som kan oversættes til ’økonomisk afstraffelse af arbejdsløse og af kommuner med høj ledighed’.

Kommunal skævvridning

Den nye aftale betyder, at kommunerne nu overtager udgifter til arbejdsløshedsdagpenge og beskæftigelsesindsatsen. Hele reformen er et led i regeringens såkaldte ”incitamentspolitik”, brugen af en økonomisk pisk. De kommuner,  som ’holder ledigheden nede’, bliver belønnet, mens de, der oplever en stigning i ledigheden, bliver straffet. Da dette hænger sammen med erhvervsstruktur og demografi, herunder befolkningens aldersmæssige og sociale sammensætning, er der garanti for en social uretfærdig fordeling.

Ikke underligt har mange borgmestre protesteret mod planerne. De kender alt for godt regeringens økonomiske rammestyring og økonomisk afstraffelse, såfremt rammerne overskrides.
Samtidig er det en absolutr regel, at regeringen underdriver sine skøn over antallet af ledige. Op til 30.000 ledige har regeringen skønnet for lavt i enkelte år.

– Kommunerne risikerer at ende i en økonomisk fælde, hvis ledigheden stiger mere end finansministeriet har skønnet året før, udtaler 3F´s formand Poul Erik Skov Christensen
Stiger udgifterne i en kommune særlig grad på grund af den kommende arbejdsløshed og massefyringer i kommunerne kræves det kommunerne i ’selvforvaltningens’ navn finder ud af at gennemføre besparelser.

Resultatet kendes alt for godt med kommunale nedskæringer på den kommunale service på daginstitutioner og skoler eller ældreomsorg.

Under fattigdomsgræsen

For de arbejdsløse og her ikke mindst de langtidsarbejdsløs betyder dette nye system yderligere pres efter devisen: vind eller forsvind.
Endnu flere vil forsvinde over på kontanthjælpen -dvs. dømmes til en tilværelse på eksistensminimum, under fattigdomsgrænsen.

Som bekendt har Fogh-regeringen blankt afvist at sætte en fattigdomsgrænse for ikke at få konstateret, at fattigdom er et reelt problem også i Danmark, og dermed at dens asociale politik skaber fattige:

Til gengæld har København og Odense kommuner nu som de første undersøgt antallet af fattige.
I København har en undersøgelse konkluderet, at det drejer sig om 66.000 borgere eller hver sjette indbygger. I Odense viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet, at 6621 personer må leve for halvdelen af middelindkomsten. Det svarer til 6079 kroner om måneden efter skat. Et beløb, der skal dække både de faste udgifter og forbrug.
Den nye jobcenteraftale vil ikke reducere antallet.

Netavisen 18. november 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne