Læs, læs og skriv, skriv

Strøtanker 4.11.1008
Kommunistisk Politik 22, 2008

Historiens skraldespand - albansk satire af B. Fico

En vind, stigende til storm raser over Nordamerika
Ud af højtaleren, tv-skærmen, pc’en, avissiden strømmer det med stadig større styrke
Håbet om forandring, forbedring og nedbrydning af de snærende bånd og lænker tændes
I store skarer strømmer fattige amerikanere til valgurnerne

Når du læser dette ved du om håbet vandt denne omgang
– og håbet blev tændt for undertrykte og fattige også i andre dele af verden
– og en side i historiens bog blev vendt

Mine læsere vil indvende at endskønt et amerikansk præsident valg vil få nogen indvirkning på dagligdagen, på retorikken, på forhandlingsklimaet i hele verden, så vil det store billede dog forblive uforandret. Kapitalismens rå ansigt, våbenindustrien og alle de andre af samme slags står dog bag og imperialismens fordelingskrige vil følge i krisens spor. Fra den ene dag til den anden kan våbnene blive brugt mod de håbende.

Der er tusindvis af sider i historiens bog, der handler om svig, svigt, ran, røveri, underkuelse, myrderier, statskup, og krig, tyveri og ødelæggelse af naturværdier. Den del næres af angst og frygt.

Men der er ligeså mange, der handler om værdighed, kærlighed, sammenhold, oprør og kamp mod uretfærdighed. Den del næres af håbet.

Det er håbet om et værdigt liv i fred med sig selv, i pagt med naturen, med tillid til hinanden. Et liv hvor vores potentiale som mennesker bliver brugt og udviklet til gavn for alle. Et liv hvor enhver respekteres og er værdig til et liv i fællesskabet. Et liv hvor kampen er fælles og gælder det daglige brød og livsfornødenheder til alle mennesker og til alt levende.

Angsten bygger mure, hegn og barrierer. Frygten skaber mistro, overvågning og kontrol.
Håbet danner grobund for frihed. Frihed for snærende begrænsninger. Frihed til udfoldelse. Frihed fra angst og frygt.

I hånd med håbet går viden. Viden skaber grundlag for rationel handling. Med håb og viden skabes fremtidens samfund.
Lad os derfor blæse liv i håbet og udsprede viden om historien og videnskaben. Jo flere der blæser, jo kraftigere bliver vinden. Den kan ved fælles vilje og kraft rejse sig til den efterårsstorm, der fejer kapitalismen i historiens skraldespand.

Netavisen 5. november 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne