Enver Hoxhas 100 år markeret i København

Fredag den den 17. markerede Arbejderpartiet Kommunisterne og DKU Enver Hoxhas 100 års fødselsdag med et vellykket og velbesøgt festmøde, der blev afholdt i Kulturhuset ved det nye ungdomhus Dortheavej 61. Mange unge deltog i mødet, en afspejling af den voksende interesse for socialismen og revolutionære erfaringer.

Enver Hoxha 100 år Plakat for festmødet i København

___________

Enver Hoxha:

“Den nuværende epoke kunne kaldes epoken med kapitalismens totale destabilisering, med politisk ustabilitet, generel usikkerhed og dystre og usikre fremtidsperspektiver. Ideen om krig er fremherskende, for verden drives i den retning gennem de uretfærdige imperialistiske krige, der skønt de stadig er lokale anstiftes af imperialisterne og socialimperialisterne. “

‘Supermagterne’
Den politiske dagbog 15. juli 1981

____________

Enver Hoxhas liv, hans store politiske indsats og teoretiske bidrag til marxismen-leninismen blev belyst gennem taler og videoklip på en storskærm.
Enver Hoxhas liv og værk er højaktuel inspiration i en tid, hvor den finanskriseramte kapitalisme igen afslører sig som et døede system, og bekræfter at vi er i en epoke, hvor revolution er sat på dagsordenen for sikring menneskers fremtid.

Det er, som Enver Hoxha understregede, et spørgsmål, som er taget op til løsning – af arbejderklassen og folkene med den internationale marxistisk-leninististisk, kommunistiske bevægelse forrest.

Franz Krejbjerg ved festmødet Enver Hoxha 100 år

Franz Krejbjerg fra APKs ledelse behandlede i sit oplæg først og fremmest Enver Hoxhas analyse af imperialismen i slutningen af sidste århundrede og med udgangspunkt i hovedværket ‘Imperialismen og revolutionen’ og påviste dens aktualitet og gyldighed i dag.

Vue

Redaktøren af Kommunistisk Politik, Klaus Riis (yderst th i nedenstående foto) talte om Enver Hoxhas betydning for den internationale kommunistiske bevægelse i sidste halvdel af det 20. århundrede og gengav indtryk fra træf med Enver Hoxha og fra det socialistiske Albanien. Klaus Riis var formand i for det revolutionære DKP/ML, broderparti til Albaniens Arbejdets Parti, i perioden 1978-97.

Yderst til højre: Klaus Riis taler ved festmødet Enver Hoxha 100 år

Herunder et foto af Enver Hoxha sammen med Klaus Riis under AAPs 8. kongres i Tirana i 1981, den sidste Enver Hoxha deltog i.

Enver Hoxha og Klaus Riis unbder Albaniens Arbejdets Partis 8. kongres i 1981

Den tidligere DKU-formand Troels Riis Larsen understregede Enver Hoxhas aktualitet og vigtigheden af at den revolutionære ungdom i dag sætter sig ind i hans skrifter og revolutionære indsigter.

Historikeren Troels Riis Larsen afsluttede talerrækken ved festmødet Enver Hoxha 100 år

Vue over salen

En stor plancheudstilling på den ene væg fortalte om socialismens opbygning i Albanien, mens andre fotoophængninger fortalte om Enver Hoxha liv, mens hans bøger og andre materialer fra det socialistiske Albanien var lagt frem på borde, mens albanske revolutionære sange lød gennem lokalet.

Plancheudstilling om den socailistiske opbygning i Albanien

Genkendelse

Bøger om Enver Hoxha og det socialistiske Albanien

Festmødet afsluttedes med albanske digte og socialistisk kultur.

Netavisen 19. oktober 2008