Terrordom mod Fighters+Lovers

Østre Landsret omstødte i dag frifindelsesdommen fra byretten for solidaritetsaktivisterne Fighters+Lovers og dømte dem skyldige i terrorstøtte efter den berygtede terrorlov. Dommerstemmerne var 5-1.

De dømte T-shirts ved præsentationen for tre år siden

Seks ansatte i tøjfirmaet, der har produceret T-shirts til fordel for colombianske FARC og palæstinensiske PFLP , blev idømt mellem 6 måneders og 60 dages fængsel. To domme på seks måneders fængsel er ubetingede, de øvrige betingede med et års prøvetid.

Dommen baserer sig på, at de to frihedsbevægelser angiveligt skal være terrororganisationer.

Der blev indsamlet 25.000 via t-shirts’ene, før anklagemyndigheden fik travlt med at rejse ’terrorsagen’  med den colombianske, israelske og amerikanske regering åndende i nakken.

Det er en tilståelsessag, at den colombianske regering har øvet pression. Det har dens udenrigsminister udtalt på colombiansk TV. Han fik ret i, at de anklagede blev dømt.
Det er tydeligvis en politisk dom, en klassepolitisk afgørelse, i en politisk sag. Politik og ikke jura.
Som domstolsafgørelser under den tyske besættelse.

Det var umådelig vigtigt for regeringen  og anklagemyndigheden at få en dom ved landsretten efter frifindelsen ved byretten. For byrettens afgørelse at det ikke er bevist at FARC og PFLP er terrororganisationer har allerede haft internationale konsekvenser ved andre domstole.

Derfor skulle den omstødes, for den anfægtede hele det vilkårlige grundlag for den amerikansk-ledte ’krig mod terror’, som den danske regering er en ivrig deltager i, ligesom den satte spørgsmålstegn ved de drakoniske terrorlove, som solidaritetsaktivisterne nu er blevet dømt efter.

Formanden for Arbejderpartiet Kommunisterne Dorte Grenaa siger:
– Dommen er en skandale i enhver forstand, og kan ikke accepteres af noget anstændigt menneske. Solidaritet med folk, der kæmper for deres frihed mod undertrykkelse og besættelse, er ikke kriminel, så lidt som frihedskamp er det. Det bør ikke glemmes, at også de danske modstandsfolk under besættelsen blev kaldt terrorister, eller at Mandela og tusindvis andre er blevet fængslet, tortureret eller dræbt som ’terrorister’, men var  helte.

Forsvarerne vil nu appellere til højesteret, og nævner muligheden af at gå til den europæiske menneskeretsdomstol.

Det står tilbage at konstatere, at danske domstole er lige så reaktionært inficerede som de var under besættelsen.

Netavisen 18. september 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne