Asylpraksis tåler ikke dagens lys

Af Borgere for et anstændigt Danmark

Mirsad ZairiBorgere for et anstændigt Danmark afholdt 13.-14. september et stormøde på Brandbjerg Højskole under temaet “Dansk asylpraksis: Tomme løfter og svinestreger”.

Der var øjenvidneberetninger fra flygtninge og medlemmer af personlige støttegrupper rundt om i landet, ligesom der blev givet diskussionsoplæg af Morten Østergaard (Rad.V), asyladvokat Helge Nørrung, professor Per Schultz Jørgensen samt vicedirektør Birgitte Kofod Olsen fra Institut for Menneskerettigheder.

Blandt de mange alvorlige enkeltsager, der blev bragt frem under mødet, var sagen om Mirsad Zairi, der nu skal udsendes fra hustru og to børn.

Se Mirsad Zairis historie her
www.mirsad.dk

Plenarmødet blev afsluttet med vedtagelse af nedenstående fælles udtalelse.

Asylpraksis tåler ikke dagens lys

Udtalelse fra stormøde på Brandbjerg Højskole

Vi har tilladt en stadig strengere lovgivning og praksis på udlændingeområdet, som har vakt anstød ikke blot i Danmark, men i hele verden. Ikke kun hos teknokrater, men hos de organer i FN og i Europa, der er sat til at overvåge sikkerheden for de svageste grupper i verden, for mennesker i nød, nemlig FN’s overvågningskomiteer og UNHCR samt EU’s parlamentsudvalg om borgerrettigheder (LIBE).

Denne praksis tåler ikke dagens lys. Det ved vi fordi vi gang på gang bliver præsenteret for enkeltsager i medierne, hvor selv sagsbehandlere, der har den utaknemmelige opgave at forvalte loven, er rystede over den menneskelige lidelse, afgørelserne medfører, hvorefter en del af afgørelserne bliver ændret.

Vi ved ud fra selvmordsstatistikerne og lægejournalerne, at mange andre – der ikke formåede at bringe deres sag frem i lyset – er bukket under for den samme slags afgørelser.

Vi ser skræmmende paralleller til en praksis, som fandt sted i 1930’erne og frem til 1943, hvor Danmark sendte jøder og statsløse tilbage til bl.a. Tyskland.

Borgere fra mange samfundslag har gennem de seneste år dannet grupper og bevægelser, som har påpeget disse uanstændige tilstande – at de strider mod det etiske grundlag, vort demokrati bygger på.

Som repræsentanter fra disse grupper, forsamlet på Brandbjerg Højskole, vil vi opfordre alle til at kræve en anstændig og ansvarlig udlændingepolitik, der ikke kan føre til krænkelse af menneskerettighederne.

Vi kræver for eksempel, at Danmark i overensstemmelse med opfordringerne fra FN giver en form for opholdstilladelse til afviste asylsøgere fra lande, hvortil de ikke kan tvangsmæssigt udsendes på grund af manglende sikkerhed. Det gælder blandt andre de 364 irakiske asylsøgere, voksne og børn, som Danmark i op til ti år bevidst har udsat for stress og uvirksomhed, hvilket har gjort mange af dem alvorligt syge.

Vi ser frem til en demokratisk fjernelse af alle politikere, der på udlændingeområdet driver studehandel med menneskers liv og helbred blot for at bevare magten.

Enstemmigt vedtaget af deltagerne på Brandbjerg højskole den 13. september 2008

Signeret af:

Amila Jararevic, cand. ling. merc., København
Anne Nielsen, Valby, Læger siger fra, SOS mod Racisme
Arne Hansen, journalist, Frederikshavn
Bente Rich, børnepsykiater, Roskilde
Birgit Hansen, Rødovre
Birgitte Olesen, pens. lektor, SOS mod Racisme, Randers
Bjarne Overmark, Advokat
Bodil Andreasen, kunstner, Skive
Bodil Hindsholm Hansen, sognepræst, Præsteinitiativet, Udbyneder
Britt Lægsgaard, sprogskolelærer, Støttegruppen for Mirsad, Mariager
Carl Lomholt, pens. fængselspræst, Horsens
Ellen Rohde, Bedsteforældre for asyl, Frederiksberg
Else Margrethe Holmberg
Elsebeth Hesselberg. Positiv Sameksistens, Mariager
Ethel Ruben
Flemming Kramp, Sandved, medlem af Danske Kirkers Råd
Gerd Gottlieb, København, psykolog, Amnesti Nu
Gry Clasen, højskolelærer og forfatter
Harald Westergaard Andersen, Mårslet
Harry Lind, Albertslund
Helge Nørrung, advokat, Foreningen af Udlændingeretsadvokater
Ilona Csiky
Inger Kjær Geil, Vejle
Jacob Olesen, efterskolelærer, Aalborg
Jytte Cramer, pens. lærer, Hjallerup
Karen Oschner, Århus
Knud Oschner, pens. sognepræst, Århus
Knud Erik Lægsgaard, sognepræst, Præsteinitiativet, Støttegruppen for Mirsad, Mariager
Kurt Hoppenworth, pens. postbud, Udbyneder
Lars Mortensen, Danmissions integrationsarbejde, “Mødestedet” på Vesterbro
Lirije Memeti, afvist asylsøger fra Kosovo, Center Sandholm
Lotte Rask
Majad Abas, Center Kongelunden
Mogens Otto Nielsen, kunstner, Hjallerup
Nanna Tofte, pæd.dipl.stud., Skive
Ninna Westergaard Andersen, Mårslet
Nurdin (Nino) Dzafic, Randers, Integrationsrådet i Randers
Palle Bruus, Vejle, lektor, “Den brogede Verden”
Per Schultz Jørgensen, professor, forfatter, København
Peter Toubøl, faglærer, Støttegruppen for Mirsda, Mariager
Raja Gani Kadam, Center Kongelunden, modtager af Brandbjergprisen
Ruben Engelhardt, København, lærer
Sarmad Abas, Center Kongelunden
Sigurd Olesen, pens. overlæge, Læger siger fra, Randers
Thyra Smidt, leder af Danmissions “Mødestedet”, København

Netavisen 15. september 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne