Buschauffører på Fyn har fået nok

Udliciteringen af busdrift i Odense har været en katastrofe

Arriva-busserne på Fyn: Udliciteringen en katastrofe I snart 14 dage har regionalbusserne på Fyn ikke været ude at køre. Over 400 buschaufførerne ved Arriva, som vandt licitationen i 2006, har fået nok af umulige arbejdsforhold. Stadig flere chauffører brød sammen under kaoslignende forhold, som var forbundet med iværksættelse af en hovsa-løsning i form af ny buskøreplan og anvendelse af  ny busterminal i Odense.

Lige nu er det regionale busselskab Fynbus og Arriva ved at rive hovedet af hinanden om, hvem der har ansvaret. I første omgang var konflikten ellers blevet nedtonet til problemer, som måtte løses henad vejen.

En ny køreplan, udarbejdet udenom chaufførerne, har umuliggjort overholdelse af hviletidsbestemmelser og afskåret mulighed for at komme på toilettet. Det er arbejdsforhold, der leder tankerne tilbage til konflikten i Ribus i Esbjerg, en af de første store arbejdskampe i forbindelse med privatiseringer og udliciteringer. Her blev chaufførernes forhold forringet på mange måder og på lignende vis.

Buschaufførerne krav er at gå tilbage til den gamle køreplan, og igen gøre brug af rutebilstationen som terminal i stedet for Odense Banegårdscenter.

Afviste udspil

I et forsøg på at få busserne nødtørftigt ud at køre havde Fynbus udarbejdet en nødplan som chaufførene har vendt tommelfingeren ned overfor.
Til Fyens Stiftstidende forklarer tillidsrepræsentant Helle Madsen hvorfor chaufførerne sagde klart fra overfor  Fynbus’  ’alternative’ udspil.

– De nye planer indebar selvfølgelig, at vi skal overholde færdselsloven, reglerne for køre og hviletid og så videre. Vi risikerer at holde med en busfuld passagerer ude midt i ingenting, når reglerne for hviletid træder i kraft. Så skal vi holde pause i 45 minutter med alle passagerne ombord. Det er ikke holdbart, mener chaufførerne.

Chaufførerne har længe  krævet at bestyrelsen i Fynbus og hos Arriva hører på deres indsigelser og tager dem alvorligt.

På trods af  strejken medfører store gener for mange nyder den bred opbakning. Det viser sig bl.a. i form af en afstemning på fyens.dk hvor over 2500 har deltaget og 2 ud af 3 stod klart på de strejkendes side.Endnu er det uvist, hvornår busserne kommer ud at køre. Udspillet ligger hos regionspolitikerne i Fynbus og Arriva, som vandt licitationen. Allerseneste nyt er at FynBus og Arriva har inviteret alle chauffører på store, gennemgående ruter til timelangt møde torsdag den 11. septmber på Hotel Scandic i Odense.

– Chaufførerne skal sammen med Arriva og Fynbus identificere problemer og foreslå løsninger, udtaler kommunikationsdirektør Jan Wildau, Arriva.
Men samtidig afviser FynBus forsat de strejkendes krav om at vende tilbage til den gamle køreplan og busterminal.

Buschaufførerne advarede

Da bestyrelsen for det ny regionale trafikselskab på Fyn i august 2006 besluttede at udlicitere 2/3 af den kollektive buskørsel i Odense kritiserede FOA-buschaufførerne det skarpt under henvisning til de negative københavnske erfaringer med udliciteringen af busdriften, der kun har betydet ringere forhold for passagerer og ansatte og færre busser.

– En udlicitering har højest nogle meget kortsigtede gevinster, mens skadevirkning og svigtende passagergrundlag vil være for bestandig. Den store busundersøgelse, som FOA gennemførte i 2005, viste, at den kollektive trafik i Odense er velfungerende, og passagernes opfattelse af tilfredshed, pålidelighed og servicemindedhed er positiv. Derfor er det sørgeligt, hvis politikerne nu ændrer disse forhold, sagde  Reiner Burgwald fra FOA-Odense dengang.

Der blev ikke lyttet.

Netavisen 10. september 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne