SFs ministerkurs: Hold helt til højre!

Kommunistisk Politik 17, 2008

SF har ikke ligget på den lade side over den danske sommer. Man kan næsten høre Villy Søvndals hoved knage: Hvad kan jeg gøre mere for at sikre en regeringstaburet? Intet er helligt
 

Det seneste skud på stammen er, at SF nu proklamerer, at de i fremtiden som en ”symbolhandling” vil stemme for den borgerlige reaktionære finanslov som helhed for at vise deres systembevarende vilje – deres ”ansvarlighed”. De vil først stemme imod en finanslov, hvis de allerede er sikre på at vælte regeringen.

Samtidig har de som noget helt nyt proklameret en samarbejdsaftale med socialdemokraterne, der betyder, at de indtil videre vil frede en af deres hidtidige mærkesager: den fremmedfjendtlige og uhumane 24 års-regel.
Man kan iagttage et skæbnefællesskab mellem SF og Socialdemokraterne i deres higen efter ministertaburetter.

Endelig har SF opnået det, de igennem årene har tigget socialdemokraterne om, men hidtil har fået pure afvist. SF var for ”venstredrejet” og overbudsagtigt. Med SF’s udsalg af solidariske mærkesager, EU-modstand, modstand mod den borgerlige finanslov og 24 års-reglen var SF efterhånden svært at komme uden om.

Man må heller ikke glemme SF’s højreopportunistiske retorik og hetz om, at visse mennesker af fremmed oprindelse kunne gå ad helvede til, hvis de var utilfredse. SF red med på den aktuelle fremmedfjendtlige bølge, anført af Dansk Folkeparti.

Med mediernes hjælp tordnede SF frem i meningsmålingerne, mens socialdemokraterne stod stille. Det er en opportunistisk fremgang, som ikke helt har kunnet holde, men alligevel. Nu er SF blevet aktuelt for socialdemokraternes kalkule: håbet om, at et sådant samarbejde med SF i dag kan betyde, at noget endelig falder tilbage på socialdemokraterne.

Protester

Protesterne i SF over, at SF vil stemme for den borgerlige finanslov, har været meget tamme, på trods af det åbner ladeporten helt op for et fortsat højreskred. Der, hvor der har været mest markant modstand, har været i forhold til den historiske aftale med socialdemokraterne, hvor 24 års-reglen indtil videre lægges på hylden.

Det har ført til protest fra partiets socialordfører, Özlem Sara Cekic, der udtaler, at hun ikke føler sig bundet af den nye aftale med Socialdemokraterne og vil stemme for at afskaffe både 24 års-reglen og tilknytningskravet, hvis forslaget kommer op i folketingssalen.

Den nye udvikling har også betydet, at SF’s Asylpolitiske Netværk har besluttet at indstille sit arbejde med asylpolitik i SF. Det sker, efter at halvdelen af netværkets medlemmer har meldt sig ud i protest mod aftalen på integrationsområdet, som SF har lavet sammen med socialdemokraterne.

SF’s borgerlige-socialdemokratiske kapitulationslinje udtrykker en undergravning af den reelle modstand, der eksisterer imod den kapitalistiske hærgen. Indtil nu har SF også haft mange tilhængere især blandt mange unge, som lægger billet ind på SF’s retorik om en bedre og mere solidarisk verden. Det er mennesker, der ikke kan undgå at komme i modsætning til SF’s umættelige higen efter ministertaburetter, koste, hvad det vil.

Netavisen 26. august 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne