REACH OUT

Strøtanker
Kommunistisk Politik 15, 2008

Også sutteflasken kan være farlig REACH – Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals – er navnet på EU’s kemikalielovgivning, vedtaget i december 2006 og trådt i kraft 1. juni 2007.

Friends of The Earth Europe mener, at lovgiverne forbliver ligeglade med de skadelige effekter af kemikaliet Bisphenol A (BPA). Et stof, der anvendes i plastprodukter som sutteflasker, drikke- og fødevareemballage, i tandfyldninger til børn samt i lak og maling. De skriver den 10. juli 2008: ”Trods klar videnskabelig konsensus om kemikaliets sundhedsrisiko løber de europæiske autoriteter fra deres ansvar og forsøger at udskyde enhver beslutning … om autorisation til 2013.

Ingeniøren skrev i marts, at BPA er medansvarlig for sygdomme som ”brystkræft, livmoderskader, nedsat indlæringsevne og forringet sædkvalitet”. De hormonforstyrrende og kræftfremkaldende effekter er ellers beskrevet i rapporter gennem de sidste 15 år.
”Dels er kemikaliet tilsyneladende uden for kontrol og har spredt sig til mennesker, som fastslået i 2005 af det amerikanske Center for Disease Control and Prevention, der i undersøgelser fandt BPA i 95 procent af forsøgspersonerne i en test. Dels har adskillige studier påvist kemikaliets sundhedsskadelige effekter i pattedyr
.

Nye undersøgelser tyder på, at selv ”lave doser kan påvirke hjernens udvikling og adfærden, især indlæringsevnen, og derfor er der behov for yderligere undersøgelser på det felt”, siger seniorforsker Ulla Hass fra DTU’s Fødevareinstitut.

Dan Jørgensen (S) sagde til Ingeniøren, at det skyldes, ”at kemikalieindustriens stærke lobby lagde en dæmper på politisk vilje til at lade de hormonforstyrrende stoffer omfatte af et generelt forbud”.

The European Food Safety Authority (EFSA) revurderer løbende BPA og skal komme med en vurdering senere denne måned. Friends of the Earth Europe er ikke optimistisk. I januar 2007 tillod EFSA en femdobling af det accepterede daglige indtag.

Det nyskabte European Chemical Agency har netop publiceret det første udkast til liste over ‘Substances of Very High Concern’. BPA burde være selvskrevet på denne liste. Koordinator for Friends Of The Earth Europes kampagne for kemikaliesikkerhed, David Azoulay, udtaler, at det er ironisk at se, at EU, som roses over hele verden for REACH, nægter at regulere BPA.

Top Censored har som nr. 15 på sin 2008-liste over censurerede historier ”Giftig eksponering kan overføres til kommende generationer med en ”sekundær genetisk kode”. – Nogle kemikalier er skadeligere, end nogen anede.

Ny forskning ud fra måden, generne gensidigt påvirker hinanden på, viser en sandsynlighed for, at vores levevis og miljømæssige betingelser kan programmere dele af vores børns dna. Det står mere og mere klart, at effekterne af giftpåvirkning kan videregives gennem generationer på måder, der stadig ikke fuldt forstås.

Den sekundære genetiske kode er en slags styresystem, der bestemmer, hvilke gener der er aktive, og hvor meget af bestemte proteiner de producerer. Det er en viden, der især udvikles i forskning efter ny cancer-medicin.

I USA registreres hvert år 1800 nye kemikalier, hvoraf ca. 750 bruges i produktionen. I maj 2007 kom en gruppe på 200 videnskabsfolk fra fem kontinenter med en skarp udtalelse: “Tidlig udsættelse for almindelige kemikalier gør sandsynligheden for, at spædbørn senere i livet udvikler alvorlige sygdomme, herunder diabetes, større.”

EU’s kemikalielovgivning REACH roses for at være designet til at kunne sortliste skadelige kemikalier. Der er intet, der tyder på, at den nogensinde kommer til at fungere i virkelighedens verden, så den er OUT. Ligesom hele EU-projektet. Den er et redskab for medicinal- og kemi-monopolerne, hvor lobby-arbejde sætter dagsordenen.

EU-borgerne såvel som resten af jordens befolkning må række ud til hinanden, reach out, og sammen sætte den dagsorden, vi har brug for: Ingen kemikalier godkendes, før det er bevist, at de er uskadelige, og godkendelserne skal tages op til vurdering, når ny forskning giver ny viden om påvirkningen på planetens liv og miljø.

Se også

Environmental Health News

Human health effects of developmental exposure to environmental toxicants
Health & Environment Alliance

The Faroes statement

Netavisen 22. juli 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne