Efterløn stadig populær

To ud af tre kvinder benytter sig af efterlønnen og forlader arbejdsmarkedet før den generelle pensionsalder, mens det gælder for halvdelen af mændene.

Ordningen er så populær som nogensinde, viser tal fra Danmarks Statistik. EUs, Fogh–regeringens og unionspolitikernes forhøjelse af pensionsalderen og forringelser af pensionsordningerne er stødt på hård modstand, også i Danmark.

Det er naturligt nok dem med de hårdeste jobs på arbejdsmarkedet, og som slides mest ned, der bruger efterlønsmuligheden flittigst, i betydeligt større omfang end akademikere og chefer.  Og det ikke mindst kvinderne. Tre fjerdedele af kvinderne med grundskole som højeste uddannelse forlader arbejdsmarkedet, før de er 65.

Trods de hidsige kampagner mod efterlønnen fra politisk hold er antallet af fuldtidsmodtagere af efterløn på omkring 142,500, det samme som i begyndelsen af 2007.

Skiftende regeringer har forsøgt at afskaffe eller reducere efterlønsordningen i overensstemmelse med EU’s og monopolernes neoliberale politik. Disse angreb har også medført alvorlige forringelser – men ordningens store popularitet, fordi den er en nødvendig modvægt mod nedslidningen, gør det muligt at fortsætte kampen for at bevare efterlønnen og for at forbedre den.

Netavisen 9. juli 2008