USA og Israel forbereder angreb på Iran

Kommunistisk Politik 14, 2008

Igennem de sidste mange uger har der været omfattende indicer på at USA og Israel overvejer og forbereder et større militært angreb på Irans forsvar og dets legale atomanlæg.

I USA har den anerkendte journalist Seymour Hersh advaret om, at USA er i gang med at ”forberede kamppladsen” mod Irans atomanlæg og har intensiveret en lang række dækoperationer i selve Iran, som har til formål at destabilisere det iranske styre i forbindelse med angreb på dets godt beskyttede atomanlæg.

Gentagelse af starten på Irak-krig

Den 4. juni mødtes George Bush med den israeslske regeringschef Olmert og kaldte Iran for en ”trussel mod fred”. Verdenspressen gætter på, at et angreb blev aftalt der. To dage tidligere havde Israel anvendt avancerede amerikanske jagerfly til gennemførelse af en storstilet luftmanøvre, som medierne lancerede som øvelse i angreb på Irans atomanlæg. Under press fra USA er EU gået med til nye sanktioner imod Iran, og den amerikanske kongres har vedtaget yderligere sanktioner mod Iran – og givet Bush en blankocheck til at gennemføre et angreb.

Hele denne optrapning under påskud af, at Iran udgør den akutte fare for Mellemøsten,  er intet andet end en gentagelse af scenariet forud for angrebet på Irak, hvor det også forlød, at angrebet var nødvendigt på grund af ”Iraks masseødelæggelsesvåben”, som ikke eksisterede. Det gør de heller ikke i Iran. Israel vil ikke acceptere Irans fortsatte opbygning af dets atomanlæg, ellers vil et angreb være uundgåelig, lyder det truende fra Tel Aviv, som bliver ekkoet af Washington.
Hvor akut faren for en ny krig er, fremgår af, at lederen af FN`s internationale atomagentur (IAEA) Mohamed ElBaradei offentligt har erklæret, at han forlader sin post med øjeblikkelig virkning, hvis USA og dets allierede angriber Iran.

– En militær invasion af Iran vil udgøre en stor fare for Mellemøsten og verden, siger han og tilføjer, at  ‘Mellemøsten i så fald bliver forvandlet til en ildkugle.
ElBaradei og IAEA har fastslået, at Iran ikke er i gang med at producere atomvåben.

Israel: ’Våbenhvile’ og Gaza

At noget er i gære kan man også se af, at det zionistiske Israel lige nu fører en hyperaktiv politik med såkaldte ”forhandlinger” og ”aftaler” med de palæstinensiske myndigheder. Dette skal få Israel til at se en anelse ’fredelig’ ud samtidig med at befolkningerne i Israel, USA og i hele verden bliver vænnet til tanken om et muligt angreb på Iran. Der er pludselig fangeudveksling med Hizbollah, og der påstås at være forhandlinger med Syrien. Ikke mindst har Israel gjort, hvad det har forsværget nogensinde at ville gøre: indgået en ”våbenhvile” med det Hamas, som  Israel og USA hidtil har kaldt for ærketerrorrister.

Forud for denne våbenhvile var der stærke forlydender om,  at Israel overvejede et altomfattende angreb imod Gaza, som trods den brutale blokade fortsætter med at modstå Israels og USA’s kapitulationsbetingelser, og som ikke vil underkaste sig USA’s og Israels diktater om opgivelse af palæstinensiske nationale rettigheder.

Den ufatteligt brutale  terrorudsultning fra Israels side, som de amerikanbsk-kontrolklerede medier og internationale institutioner stiltiende har accepteret og dækket over, har stik mod sin hensigt styrket opslutningen om Hamas og udstillet kredsen omkring den amerikansk og israelsk-støttede Mahmoud Abbas som folk, der har givet op og underlagt sig amerikanske og israelske interesser.

Når Israel nu indgår et halvt års våbenhvile er det ikke udtryk for,  at Israel er blevet mindre aggressiv over for palæstinenserne eller har lagt sine ekspansive planer på hylden. De illegale bosættelser udbygges fortsat i eksprestempo. Men Israel har sandsynligvis lagt et altomfattende angreb på Gaza på hylden for en tid, fordi en sådan skrøbelig og for dem midlertidig våbenhvile kan tjene til at dæmpe den palæstinensiske og arabiske modstand og den internationale fordømmelse, der også eksisterer – mens større krigsplaner mod Iran forberedes og måske sættes i værk.

For det udsultede folk i Gaza kan et halvt års våbenhvile give en anelse luft og madforsyninger men også kun afbøde den værste udvikling af forringelser i Gaza.  Gaza vil fortsat være et uudholdeligt fængsel for palæstinenserne.

Folkelig mobilisering nødvendig

Det er med god grund at folkene i verden opfatter USA og Israel som de største trusler for verdensfreden. Begge lande er topoprustede atomvåbenmagter og Israels hemmelige atomarsenal med en sprængkraft nok til at udslette hele lande udgør den virkelige trussel mod landene i Mellemøsten.

Endnu engang gennemfører  USA og Israel en propagandakampagne uden sidestykke, hvis egentlige formål er på imperialistisk vis at kontrollere Iraks, Irans og de andre Mellemøst landes olie-ressourcer og strategiske beliggenhed.

Der er god grund til at iværksætte en folkelig mobilisering imod endnu en amerikansk og eller israelsk krig i Mellemøsten.

Netavisen 1. juli 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne