Det irske folk siger nej til EU’s magt-ran

Det republikanske Sinn Feinns næstformand Des Dalton udtaler, at nej-afgørelsen er en forkastelse af en EU-superstat. 

Kommunistisk Politik 13, 2008

Irsk jubel over Nej'etDet irske folk har klart og utvetydigt sagt nej til EU’s politiske elites magt-ran med dets forkastelse af Lissabon-traktaten/EU-forfatningen. Det klare budskab, som det irske folk har givet, er, at det forkaster opbygningen af en udemokratisk EU-superstat.

Folket har talt, og det må ikke blive ignoreret, som den første folkeafstemning om Nice-traktaten blev det, eller de franske og hollandske folkeafstemninger i 2005, som forkastede EU-forfatningen. Lissabon-traktaten og EU-forfatningen er for 96 procents vedkommende det samme dokument.

Nej’et er en klar markering rettet til Dublins og Bruxelles’ politiske elite. Det irske folk er ikke villigt til at afgive mere magt til en institution, som de ikke vælger, og som ikke står til ansvar over for dem. Tre gange i løbet af tre år er der blevet sagt nej til en militariseret og uansvarlig EU-superstat.

Det, der blotlægges ved afstemningens resultat, er det svælg, der eksisterer imellem Dublins politiske elite og folkemasserne. Den linje, der blev indtaget af de største partier for de 26 countyer (dvs. Den Irske Republik, KP) under folkeafstemningskampagnen, var, at folk ikke behøver at forstå Lissabon-traktaten eller dens konsekvenser. De skulle blot stole på dem med deres anbefaling og acceptere traktaten. Forkastelsen af Lissabon, som har givet genlyd, viser, at folket ikke stoler på dem.

Dublin 13. juni 2008

Netavisen 19. juni 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne