40 procent af landets sygeplejersker undtaget strejken

Flere og flere af de strejkende sygeplejersker vender tilbage til arbejdet. Faktisk er antallet af undtagne sygeplejersker vokset med 25 procent siden konfliktens start. Baggrunden er den landsdækkende mangel på sygeplejersker, som gør det svært at opretholde forsvarlige nødberedskaber, skriver Dansk Sygeplejeråds nyhedsbrev Synergi.

Flere og flere sygeplejersker vender tilbage til arbejdet under den igangværende strejke. Antallet af undtagne, det vil sige sygeplejersker, som slet ikke er omfattet strejken, er steget med knap 25 procent siden strejkens første dag. Baggrund er en ekstrem mangel på sygeplejersker i Danmark, som vanskeliggør strejke med forsvarligt nødberedskab på mange afdelinger.

“Denne strejke har om noget tydeliggjort de ekstremt pressede forhold, der i dag hersker i sundhedsvæsenet. Det er tvingende nødvendigt, at sundhedsvæsenet forbedrer indsatsen på rekrutterings- og fastholdelsesdelen. Modsat er det et skræmmende scenarie, som tegner sig,” udtaler Dorte Steenberg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd og fortsætter:

“Skal der rekrutteres og fastholdes flere sygeplejersker i sundhedsvæsenet, og det skal der, er en af metoderne lønstigninger. I dag tjener en sygeplejerske 27 procent mindre end en privatansat på samme uddannelsesniveau. Det svarer til, at sygeplejersker arbejder gratis tre måneder om året. Og det fremmer jo ikke ligefrem rekrutteringen af nye sygeplejersker. Derfor skal lønnen op.”

Stort behov for sygeplejersker

Alt i alt har Dansk Sygeplejeråd udtaget 35.000 sygeplejersker til strejken. Af dem var 8.996 undtaget ved strejkens start, mens antallet nu er vokset til 11.893 på det regionale område.

“Under strejken aflyses operationer, behandlinger, konsultationer med mere, som det lægefagligt vurderes forsvarligt at aflyse. Og alligevel er der så meget brug for sygeplejerskernes ekspertise, at flere og flere må droppe strejken,” udtaler Dorte Steenberg og understreger:

“Det korte af det lange er, at selv om arbejdsopgaverne under strejken reduceres er der ikke sygeplejersker nok. Det fortæller alt om, hvor svært det er at få sundhedsvæsenet til at hænge sammen i hverdagen, når der ikke er strejke.”

Dansk Sygeplejeråd og resten af Sundhedskartellet står fast på kravet om en lønfremgang på 15 procent over de kommende tre år og på kravet om nedsættelse af en ligelønskommission.

Netavisen 24. maj 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne