Nej til social dumping – forsvar konfliktretten!

Udtalelse vedtaget af Styrelsen i Folkebevægelsen mod EU onsdag den 14. maj 2008

EU-arbejdere i protest mod service-direktivet (Bolkestein)

Siden december 2007 har EU-domstolen ikke bare godkendt underbetaling af udenlandsk arbejdskraft, men også begrænset lønmodtagernes ret til at konflikte mod social dumping.

Det er i fuldstændig modstrid med de løfter, som skiftende regeringer har givet de danske vælgere i forbindelse med EU-medlemskabet.

Alligevel godkendte et flertal i folketinget den 24. april Lissabon-traktaten uden til gengæld at få en løsning på disse problemer. Dermed påhviler der flertallet et stort medansvar for at social dumping og angreb på konfliktretten kan fortsætte.

Folkebevægelsen beklager folketingsflertallets opgivenhed. Så meget desto mere nødvendigt er det, at der opbygges en folkelig mobilisering mod social dumpning og til forsvar for konfliktretten.

Som reaktion på EU-dommene har Den europæiske fagbevægelse (ETUC) stillet krav om en ”social klausul”, som slår fast, at fundamentale sociale rettigheder altid skal gå forud for EUs konkurrenceregler, og at lønmodtagerne skal have den ubetingede ret til at bekæmpe social dumping.

Folkebevægelsen opfordrer alle til gennem udtalelser og manifestationer at bakke kravet om en juridisk bindende social klausul aktivt op. Samtidig opfordrer vi til at kræve, at statsministeren fremlægger og støtter ETUCs forslag til social klausul på det kommende EU-topmøde den 19.-20. juni.

Konflikretten mod social dumping skal forsvares!

Netavisen 17. maj 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne