Vi tror på forandringen og fremtiden

Af Cathrine Petersen, formand for DKU
1. maj tale 2008, Fælledparken

Cathrine Petersen Formand for DKU i Fælledparken 1. maj 2008I dag er det 1. maj. Arbejdernes internationale kampdag. Og der kæmpes i Danmark lige nu.

De offentligt ansattes overenskomst er blevet til en kamp om løn. Faktum er at ansatte i de traditionelle kvindefag i den offentlige sektor i årtier er blevet underbetalt og stadigt tvunget til at løbe stærkere.

Mens regeringen har lavet skattelettelser for de rige, har man i den offentlige sektor kun kunne kigge med fra sidelinjen, når de andre har talt om flere penge mellem hænderne og forbrugsfest.
Faktum er at når en privat ansat tjener 100 kr. tjener en offentligt ansat kun 81 kr., hvis man har en uddannelse af samme længde.

Synet på kvinders arbejde som noget som er af lavere værdi end mænds arbejde, gennemsyrer hele tankegangen omkring dårlig løn og dårlige arbejdsforhold i den offentlige sektor.

Der er råd til bomber og kampfly i Afghanistan, der er råd til mere militær, mere politi, der er råd til at gøre de rige rigere, men der er ikke råd til at aflønne hårdtarbejdende kvinder i den offentlige sektor på en måde, så de sidestilles med privatansatte mænd.

Når mænds arbejde bare lige er lidt mere værd, legitimeres synet på kvinder som andenrangsmennesker. Dette syn slår igennem overalt i medieindustriens fremstillinger af kvinder som ting, objekter for mænds begær. Og en livsbane defineret af reklameindustriens idealer.

Kvindernes kamp i den offentlige sektor er et tydeligt tegn på, at vi har fået nok, nok af dårlige muligheder, dårligere løn og dårligere præmisser.
  
Den politik der føres fra højre til venstre i det parlamentariske spektrum, er en undertrykkelsespolitik, en splittelsespolitik og en klassepolitik. De fleste, arbejderne, skal knokle fra vugge til grav for små lønninger, mens de rige og privilegerede bliver belønnet med flere penge, flere muligheder og større frihed.

Vi skal helst alle sammen tro på de løgne, der dagligt udbredes og forstærkes af de sensationshungrende medier. Muslimerne er de onde, kvinderne de dumme, de unge og arbejdsløse er dovne osv. Alle disse løgne skal få os til at glemme en enkel sandhed: Står vi sammen, er vi stærkere end dem. Står vi sammen, kan vi skabe velstand og velfærd for alle, og ikke kun for de rige.

Overenskomstkampen, som raser, handler om at forbedre vilkårene for alle arbejdere. Vi har alle brug for børnehaver, skoler, hospitaler og plejehjem. Vi har brug for at dem, der skal undervise os, når vi er unge, og pleje og passe os, når vi bliver ældre, er glade og har overskud, ikke er pressede af usle arbejdsforhold og lønninger, der er til at grine af. De offentligt ansattes kamp er vores alle sammens.

Vi unge vil gå en fremtid med muligheder i møde.  Vi skal kæmpe og vi skal vinde.
Og det er muligt at vinde. Gennem vedholdenhed og fortsat pres er det lykkedes os at vinde et nyt ungdomshus i København. Vi har lært noget. Politikerne på rådhuset, uanset partifarve, er ikke vores venner, og de havde ALDRIG givet os det hus, hvis ikke kampen var fortsat og havde rystet København i sin grundvold.

Den ægte solidaritet kommer ikke fra politikerne, den kommer fra os selv.

Gang på gang forsøger politikerne at splitte os ad på baggrund af køn, religion eller arbejdsplads.
Gang på gang forsøger de at vriste vores rettigheder fra os.

Krigen i Afghanistan, som Danmark deltager i,  er danskerne imod. Lissabon traktaten, som netop er blevet ratificeret og som stort set er identisk med forfatningstraktaten, som faldt i Frankrig og Holland, er blevet listet igennem uden folkeafstemning. De offentligt ansattes krav støttes af et flertal, alligevel er pengekassen låst.

Jo mere vi tier stille og indordner os, jo flere uhyrligheder bliver der begået imod os. 
Sammen og solidariske er vi stærkere end dem. Vi kan godt få et ungdomshus, vi kan godt få ordentlig løn og ordentlige arbejdsforhold, vi kan godt få stoppet krigene og mane den racistiske hadepropaganda i jorden, vi kan stoppe terrorlovene og skabe ligeløn.

Vi kan bygge et samfund hvor mennesker og ikke penge er i højsædet. Men det kræver at vi står sammen, det kræver at vi kæmper, og det kræver,  at vi tror på forandringen og fremtiden 

Fra DKU vil vi derfor i dag gerne opfordre alle til solidarisk at støtte de offentligt ansattes kamp.
Vi siger ja til en fremtid med frihed og velfærd for alle og nej til imperialismens krige, nej til racisme og terrorlove og nej til EU.  

Netavisen 2. maj 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne