Lars Grenaa, PLS: Spræng rammen!

Kommunistisk Politik 9, 2008

Lars GrenaaAnders Foghs specielle malerven Lars Grenaa, faglig sekretær i Pædagogogstuderendes Landssammenslutning PLS, var en af de to pædagogstuderende, der som medlem af BUPLs hovedbestyrelse stemte nej til det upopulære forlig, formand Henning Pedersen indgik lige før pædagogerne skulle konflikte. Forligt sprængte ikke Fogh-regeringens lønramme på 12,8 pct.

De pædagogstuderendes organisation har spillet en hovedrolle i de sidste års kamp for at fokusere på Fogh-regeringen og nyliberalismens systematiske nedbrydning af velfærd og af den offentlige sektor. Den var f.eks. medinitiativtager til de store protester mod ’velfærdsreformen’ i maj 2006, som satte spørgsmålet om ’velfærd til alle’ på den politiske dagsorden.

Senest har den lavet markante og synlige aktioner mod de nedskæringer på pædagog- og andre uddannelser, som fulgte med dette års finanslov – trods alle løfter om det modsatte. Nu er PLS i gang med en kampagne for at få de pædagogstuderende, som også er medlemmer af BUPL, til at stemme nej til OK-forliget.

-  Mit nej til ok-08 er et nej til nyliberaliseringen og markedsgørelsen af den offentlige sektor, siger Lars Grenaa.
-  Gennem mange års økonomisk nedslidning er arbejdspresset i den offentlige sektor steget voldsomt. Det er blandt andet som en konsekvens af ressource– og medarbejderrationaliseringer, som det hedder. De offentligt ansatte går på stribe  ned med stress og andre arbejdsmæssige følgesygdomme, forbi det gør menneskeligt ondt ikke at kunne yde den nødvendige omsorg og konstant føle, at man svigter de børn, unge og ældre mennesker, man er uddannet til at hjælpe.

– Mit nej skal derfor forståes som et nej til at vi ikke engang tilnærmelsesvis nærmer os en kompensation fra arbejdsgiver-side for den menneskelige nedslidning der foregår på offentlige arbejdspladser. 
– Kampen om OK-08 er derfor i høj grad også en kamp om anerkendelse og udviklingen i den offentlige sektor.

Det handler altså ikke bare om løn, mener Lars, og fortsætter:
– Lønnen som symbol spiller derfor en stor rolle, men selv det meget udskældte krav på 15 % er i virkeligheden latterligt lille. Konkret slås de offentligt ansatte mod nedslidning, manglende anerkendelse, kontrol og umenneskeliggørelse af deres arbejdspladser.

– Selvfølgelig er lønnen vigtig,  da den skal sikre købekraften og brød på bordet. I den forbindelse er det værd at nævne at rammen på 12.8 % ikke sikrer lønstigninger der er reallønssikret. Med de prisstigninger, der for tiden er, kan 12.8 vise sig at blive en markant reallønsnedgang, konkluderer Lars, som mener, at der kun er én vej for OK-bevægelsen: At sprænge rammen!.

Netavisen 24. april 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne