Tværfagligt stormøde OK2008 – Spræng rammen!

Udover at der har været afholdt en række møder for tillidsfolk og medlemmer i en række fagforeninger, som er på vej mod konflikt, har der også været enkelte tværfaglige initiativer som har taget sigte på at blive klædt på til konflikten – såsom OK2008: Spræng rammen! på Zahles seminarium i København den 5. april

Reportage
Kommunistisk Politik 8, 2008

Lige løn NU–initiativet havde på deres 8. marts-arrangement besluttet at afholde en stor konference med den flotte ambition at styrke den forestående overenskomstkamp ikke mindst på baggrund af fælles kamp på tværs af brancher. Initiativet er prisværdigt åben overfor ansatte i den private sektor, arbejdsløse dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere med mange flere. Initiativet er bygget op i en bestræbelse på at gøre kampen så stærk som muligt, hvilket nødvendiggør en nedbrydning af chauvinistiske faggrænser og en tillid til, at det er arbejdspladserne, der udgør kernen.

Konferencen blev afholdt i foregående weekend med godt og vel 80 deltagere, hvoraf flere interesserede deltog fra den private sektor.  Den blev en pæn succes, og tog selvfølgelig sit afsæt i den kommende overenskomstkonflikt på det offentlige område, hvor mere end 100.000 er ’udtrukket’ til strejke, hvis tidspunkt ligger i hænderne på forligskvinden Mette Christensen.

Spræng rammen – eller reallønsfald

Konferencen sammensatte et bredt og for de involverede grupper et repræsentativt panel: Khaled Mustapha, medlem af BUPL’s Hovedbestyrelse; Charlotte Von Mehren, fællestillidsrepræsentant for hjemmehjælperne i København; Peter Hess Nielsen, Ballerup Lærerforening; Mette Sofie Haunrich, fællestillidsrepræsentant på Hillerød Sygehus; Nikolai Jensen, tillidsrepræsentant på Skuespilhuset samt Henrik Herløv Lund, økonom.

Samtlige paneldeltagere påviste, at de så meget omtalte 12,8 pct., der angiveligvis er et historisk resultat, i bedste fald kun rækker til at sikre et reallønsfald. Det skyldes, at procentrammen også dækker barselsudgifter, reguleringspulje med mere, hvorfor der kun er omkring 8½ pct. tilbage til lønstigning på 3 år, hvilket ædes op af inflationen. Flere gav udtryk for, at det meget let kan ende med et reallønsfald, så i en situation, hvor de offentlige har krævet et voldsomt efterslæb (for tiden får en offentlig ansat kun 75 pct. af lønnen på det private tilsvarende marked) indfriet, rækker det som ’en skrædder i helvede’.

Der var bred enighed om, at lønstigningerne bør gives i samme kronebeløb, og ikke ved procenter, der sikrer de højestlønnede større løn på bekostning af de lavere lønnede.

Manglende respekt for arbejdet

Fra den første sosu-demo Christiansborg 29. juni 2007

Panelet var også enigt om, at deres arbejdssituation – uafhængigt af hinanden – kan betegnes som mangel på respekt for deres arbejde. Udtrykket dækker ikke bare spektret arbejdsforhold med dårlig løn, arbejdstider, konstant pålagt overarbejde, overvågning og minuttyranni; men også statens og kommunernes fortsatte underminering af arbejdsforholdene OG den offentlige sektor i almindelighed til fordel for privatisering og den private sektor. Det gælder samtlige sektorer, men blev i særlig grad dokumenteret af Mette Sofie Haunrich, fællestillidsrepræsentant på Hillerød Sygehus:
– Hvis en sygeplejerske får ansættelse på et privat hospital, giver det en lønforhøjelse 10.000 kr. om måneden.

Hun gav også adskillige eksempler på, hvordan offentlige midler havnede i privatsektoren, hvor masser af patienter er tvunget til at søge behandling, fordi de offentlige sygehuse bevidst mangler personale med mere.
Det er i lyset af ’den manglende respekt’, at man skal se de to hovedkrav: Mere i løn og Flere hænder, som er et forsøg på at rette op på den offentlige sektor og derved dæmme op for flugten fra arbejdspladserne, vende bøtten og sikre tilgang.

Solidaritet også hvor der er stemt ja

Peter Hess Nielsen, Ballerup Lærerforening, repræsenterede et område, der har stemt JA med 80 contra 20 pct. Ballerup Lærerforenings medlemmer stemte NEJ med samme procenttal og blev bakket op af 3 andre afdelinger. Han kunne i øvrigt oplyse om, at formanden for statskartellet, Gitte Sunesen, havde udtalt, at det nu var op til arbejdsgiverne at sikre, at de kommunalt ansatte ikke ville få mere end rammen på de 12,8.
Peter Hess Nielsen antog et meget solidarisk standpunkt:
– Det er op til os, at underminere Gitte Sunesens opfattelse, og i stedet støtte de kæmpende. Vi må komme udover ”os selv”, og i stedet kæmpe på tværs af faglige organisationer.

Efter indledningen fra panelet var der debat, hvor der faldt to bemærkelsesværdige kommentarer, der må stå sin prøve. Charlotte Von Mehren, fællestillidsrepræsentant for hjemmehjælperne i København, understregede, at FOA stadig holder kravet om Flere hænder lige så højt prioriteret som Mere i løn. Det fremgår ikke særligt tydeligt, af FOA’s eget materiale, når de beskriver OK-forhandlingerne, men derfor så meget mere glædeligt, hvis det er situationen.

Mette Sofie Haunrich, fællestillidsrepræsentant på Hillerød Sygehus, er sikker på, at den danske Hovedaftale forhindrer den ”finske model”, hvor kollektive opsigelser sidste år sikrede sygeplejerskerne 28 pct. lønstigning.


Flere initiativer på vej

Efter debatten tog man hul på en række spændende workshops, hvor ideer blev diskuteret og kreativiteter udfoldede sig. Det gav resultat i form af en række flotte T-shirts og badges, som kan erhverves for en billig penge hos initiativet, – se hjemmeside WWW.ligelønnu.dk, hvor du også kan holde dig opdateret.

Derefter var der et kort plenum, hvor et forslag om en fælles offentlig markering for at synliggøre bevægelsen blev stillet. Forberedelsen af denne ligger i initiativtagernes hænder. Desuden blomstrede masser af forskellige lokale initiativer.

Efter maden indfandt man sig i salen, hvor DR 1’s dækning af konferencen kunne nydes på storskærm. Det vakte jubel.

Læs også Flemming Jensens indlæg på stormødet
OK2008: Hvordan kæmper vi?

Netavisen 9. april 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne