Ny EU-dom en ladeport for løndumping

Kommunistisk Politik 8, 2008

En  nylig dom fra EU i den såkaldte Rüffert-sag er en åben invitation til social dumping og afslører igen, at Unionen er monopolernes projekt, og at dens sociale image er en fidus

EU-domstolens kendelse i den tyske Rüffert-sag er endnu et alvorligt angreb på tilkæmpede kollektive rettigheder. Dommen siger, at en offentlig myndighed ikke kan kræve, at de i det pågældende land indgåede og gældende overenskomster bliver overholdt, når en opgave sendes i udbud.

Løndumping i unionsskala lovlig

Sagen handlede om et fængselsbyggeri i den tyske delstat Niedersachsen.
Her havde det tyske firma, der skulle stå for byggeriet forpligtiget sig til at overholde overenskomsten i delstaten, hvad der også gjaldt for de involverede underleverandører.  
Efterfølgende blev en polsk underleverandør, der kun havde udbetalt knap 47 pct. af normallønnen til de ansatte arbejdere, idømt en bøde.

Men det er ulovligt at idømme en sådan bøde, mens det til gengæld er lovligt og ok med løndumping, fastslog EU domstolen i sin kendelse. Den siger, at det er i strid med ’den frie bevægelighed’, den ’frie udveksling af tjenesteydelser’  og EU-direktivet om udstationering af arbejdstagere at kræve, at de følger og over holder de ’lokale’ overenskomster.
De udenlandske arbejdere kan spises af med at blive betalt efter hjemlandets overenskomst, har domstolen afgjort. Billig arbejdskraft fra de fattigere EU-lande vil alligevel stå i kø.

Hermed er der åbnet endnu en ladeport for løndumping


En åben krigserklæring

Fra protesterne mod srvicedirektivet

Trods store arbejderprotester mod ‘servicedirektivet’ – Bolkestein-direktivet – er det stort set gennemført – og EU-domstolene sørger for det går hele vejen igennem

Denne dom kommer ovenpå en anden principiel unionsdom i den svenske Växholm-sag, der vendte sig imod konfliktretten og kollektive kampskridt fra arbejdernes og de faglige organisationers side. Begge domme er udtryk for EU-monopolernes skærpede kamp imod kollektive aftaler.  De er endnu et skridt i deres kamp for at gøre unionen til et frit marked for løndumping.

For monopolerne er konkurrencen om hvem der vil forlange mest i løn yderst ’sund’. Det vil kun betyde en ting: At afsmitningen fra de lande, der har de ringeste arbejdsforhold og dårligste overenskomster på deres arbejdsmarkeder, vil brede sig som ringe i vandene i EU –  og dermed betyde et generelt pres i retning af lønsænkning.

Folkebevægelsen mod EU tager klart afstand fra dommen og fremhæver, at den ikke kun skader lønmodtagerrettigheder i Danmark og Sverige, men i hele EU. Den betegner  Växholm-dommen mod konfliktretten som ’en advarsel til alle lønmodtagere i EU’ og Rüffert-dommen ’en åben krigserklæring’.
– Domstolens fortolkning af EU’s regler betyder, at det reelt bliver umuligt at forhindre underbetaling,
siger Folkebevægelsen.

Modstand nødvendig!

Dansk LO har sine egne fantasier om monopolernes EU som et slags ’socialt projekt’ og forsøger at berolige den danske arbejderbevægelse med, at det ’ikke er sikkert’, at  den tyske dom vil få virkning i Danmark.
Derimod har både ESF, det europæiske LO, og det tyske set sig nødsaget til at tage skarp afstand fra EU-domstolen i Rüffertsagen. De kalder det en ’åben invitation til social dumping’.

– Det er endnu en destruktiv og ødelæggende dom fra EF-domstolen efter Växholmdommen forleden. Begge domme hævder at den fri bevægelighed af tjenester står over den regulering af arbejdsvilkårene, som gælder i det land tjenesterne udføres, siger generalsekretæren for EFS, John Monks.

For EFS undergraver disse domme deres støtte til EU som et ’økonomisk og socialt projekt’ – det socialdemokratiske og reformistiske røgslør over unionens egentlige karakter. Det advarer derfor myndighederne om, at dette vil ødelægge EU´s image som et ’socialt projekt’.
 
Der er al mulig grund til at råbe vagt i gevær og kræve fælles handling og modstand imod angrebene på konflikt-retten og de kollektive aftaler. For disse domme, der vil få enorme og i dag nærmest uoverskuelige konsekvenser, afslører, hvad det hele går ud på.

Det er angreb, der udtrykker det egentlige indhold i monopolernes EU:
Sikring og maksimering af profitterne på den arbejdende befolknings bekostning.

Netavisen 10. april 2008  


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne