Konflikten udskudt – Stem Nej-kampagne i gang

Sosu demo

Forligsmand Mette Christensen har udsat den varslede konflikt for pædagoger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenterne til den 19. april. Den skulle være startet tirsdag den 1. april. Der forhandles igen den 11. og 12. april, men et resulat er ret usandsynligt.

– Jeg vil blive meget overrasket, hvis der kan findes en aftale. Kommunernes Landsforening skal finde flere penge, end de har kunnet hidtil, siger formand for pædagogerne, Henning Pedersen.
FOA-formand Dennis Kristensen:
– Det er unødvendigt at udsætte konflikten. Forligsmand Mette Christensen er en flink dame, men hun har ikke nogen stor tegnebog.

Forligsinstitutionen har mulighed for at udskyde konflikten i yderligere 14 dage. Samtidig skal der stemmes om ok-resultaterne på en række områder, og en en Stem-nej-kampagne er gået i gang. på de områder, hvor der er indgået usolidariske forlig, gået i gang.

3F-adelinger siger nej

Selvom 3F’s forbundsledelse har sagt ja til de alt for lave overenskomster, er der mange lokale afdelinger, der anbefaler medlemmerne at stemme nej og har sat en Nej-kampagne i gang.

3F-afdelingern der opfordrer til at stemme nej, er Horsens, Viborg, Silkeborg, Frederiksværk-Frederikssund, Nordøst Sjælland, Frederiksborg, Århus Rymarken samt Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening i København.

De er utilfredse med for lave lønstigninger og det manglende løft til lavtlønsgrupperne. Den procentvise lønregulering favoriserer de højest lønnede.
– Man havde chancen for at lave et forlig, som kunne rette op på lønforskellen mellem den offentlige sektor og det private, og det var også det man lagde op til lige inden forliget. Vi havde gerne set et mere ambitiøst resultat, siger gruppeformand Jesper Bjørn

Til Arbejderen udtaler fællestillidsmand Peter Jonassen fra 3F i Helsingør kommune og repræsentantskabsformand for Landsbrancheklubben for kommunale specialarbejdere:
– Man har forspildt en historisk chance for at give det offentlige område et tiltrængt løft. Økonomien er der. Opbakningen fra befolkningen er der, og viljen blandt de ansatte til at kæmpe et resultat igennem er der.
Peter Jonassen tror dog, at det bliver svært at få stemt KTO-forliget ned, fordi der er for lidt tid til at dykke ned i aftalernes reelle indhold.

Netavisen 26. marts 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne