12 forsvarsadvokater: Politirapport skal undersøges

26 demonstranter, der blev anholdt 1. marts 2007 ved en knibtangsmanøvre på Nørrebrogade efter rydningen af Ungdomshuset, er blevet frikendt. Anklagemyndigheden har anket dommene, mens 12 forsvarsadvokater har klaget til statsadvokaten over politiets falske rapporter, der løgnagtigt påstod, at de fredelige demonstrationsdeltagere kastede sten og andet mod politiet.

Mere end 2.000 personer blev i perioden fra september 2006 og til september 2007 år anholdt i forbindelse med demonstrationer, aktioner og lignende for Ungdomshuset. Hundreder har siddet varetægtsfængslet, en del er idømt fængselsstraffe, en dle sager er endnu ikke færdige ved domstolene.
Der blev indgivet talrige klager over politibrutalitet og vold i forbindelse med anholdelser. Ingen af disse sager har endnu ført til anklager mod betjente. Der foreligge ingen officielle redegørelser for disse sager.

Center for Rets- og Politiforskning, Cerepo, og har fulgt den såkaldte knibtangsmanøvresag og har udsendt nedenstående pressemeddelelse.

Demonstrationen 1. marts 2007 på vej op af Nørrebrogade omringet af politi - også fra luften

Alle de 40-50 anholdte kastede med sten mod politiet, fremgik det af en politirapport. Men det passer ikke. Så nu har 12 advokater sendt sagen til statsadvokaten, der skal undersøge sagen. De fejlagtige oplysninger betød bl.a. at flere personer blev varetægtsfængslede.

En anholdelsesrapport fra en vicepolitikommissær fra Københavns Politi skal undersøges, fordi den rummer groft fejlagtige oplysninger. Rapporten blev bl.a. brugt som grundlag for varetægtsfængsling af flere personer. Anholdelsesrapporten blev fremlagt i både by-, lands- og højesteret og har været en del af grundlaget for en straffesag.

12 forsvarsadvokater fra den såkaldte knibtangsmanøvresag har torsdag den 13. marts 2008 sendt breve med formelle klager til statsadvokaten for København og Bornholm, der nu skal undersøge sagen.

Fejl, lidt for bombastisk eller bevidst løgnagtig?

Anholdelsesrapporten handler om de 40-50 personer, der blev anholdt i den såkaldte knibtangsmanøvre den 1. marts 2007. Den manøvre skulle fange voldelige aktivister ved en demonstration for Ungdomshuset. Ifølge anholdelsesrapporten lykkedes det med 100 procents nøjagtighed. Men de oplysninger stemmer ikke overens med virkeligheden, mener altså de 12 forsvarsadvokater. Den opfattelse bakkes op af videooptagelser, der tydeligt viser, at en stor gruppe personer, der anholdes ikke kaster med noget, men forholder sig roligt.

Men i rapporten fremgår det bl.a. at alle de anholdte har kastet effekter mod politiet og at dette kan bekræftes af politikollegaer.

»I forbindelse med aktionen blev der kl. 17:58 anholdt ca. 40 – 50 personer, der alle havde deltaget aktivt i at kaste med sten eller andet mod politiet. De anholdende kolleger var alle sikre på at de personer, der var blevet anholdt også havde deltaget med kast mod politiet af forskellig art. Delingsfører (navn fjernet) kan bekræfte overstående oplysninger.«

Men ved retssagen mod 26 af de anholdte fra manøvren kunne den omtalte delingsfører ikke bekræfte rapportens beskrivelse af, at alle anhodte kastede med sten, flasker eller lignende. Hårdt presset af forsvarsadvokaterne i sagen måtte vicepolitikommissæren, der skrev rapporten indrømme, at den måske var »lidt bombastisk«.

Statsadvokaten sal nu undersøge, om udtrykket »lidt bombastisk« faktisk dækker over, at vicepolitikommissæren bevidst skrev fejlagtige oplysninger for at få varetægtsfængslet de anholdte.

Anholdelsesrapporten har også været kommenteret af Per Larsen fra Københavns Politi. Han lagde afstand til rapporten. Til Ritzau sagde han således den 2. juli 2007 om den:
»Der skal ikke bruges så summariske beskrivelser, det er en fejl. Vi skal sørge for, at der er endnu bedre sammenhæng mellem det reelle billede og det ordvalg, som vi bruger.«

Strategiske politirapporter

Når anholdelsesrapporten fra knibtangsmanøvren betragtes i et større perspektiv, ser det desværre ud til, at der ikke er tale om en fejl eller blot et lidt for bombastisk ordvalg.

– Ved den voldsomme demonstration den 16. december 2006 blev kun tre personer varetægtsfængslet ud af i alt 274 anholdte. Dommeren mente simpelthen ikke, at der var beviser nok til at varetægtsfængsle flere.

– Kritikken af politiet var meget hård dengang, og udmeldingen fra politiet var helt klar: Det skulle ikke gentage sig, siger Linda Hansen fra center for Rets- og Politiforskning.

– Men indskærpelsen af vigtigheden af at skaffe beviser tog overhånd i den anholdelsesrapport, der nu skal undersøges.

– Rapporten er ikke bare behæftet med uheldige fejl. Der er heller ikke tale om et uheldigt ordvalg, som Per Larsen fremstiller det. Det er usande oplysninger, der har sendt en gruppe mennesker i varetægtsfængsel, siger Linda Hansen.
Det er særligt alvorligt, at udmeldingen i rapporten er så skråsikker og påstås at kunne bekræftes af andre i politiet, understreger Linda Hansen:

– Når en vicepolitikommissær med så stor sikkerhed udpeger mennesker som nogle, der kaster med sten mod politiet, så tillægges det altså stor betydning i retten.

– Det bør betragtes som en skærpende omstændighed, at anholdelsesrapporten har ført til frihedsberøvelse af en del af de 40—50 anholdte. Og at rapporten har været fremlagt ved alle tre retsinstanser. Det er meget groft.

– Det er godt, at de 12 forsvarsadvokater har sendt sagen til undersøgelse hos statsadvokaten. Det understreger også, hvor grov sagen er, for det er temmelig usædvanligt, at et helt hold af advokater handler sådan.

De 12 advokater, der har sendt sagen til undersøgelse hos statsadvokaten er:
Jakob S. Arrevad, Niels Anker Rasmussen, Ulrik Rasmussen, Dorthe Fuglsang, Stefan Reinel, Sysette Vinding Kruse, Helle Lokdam, Helle Hald, Niels Anker Rasmussen, Carsten Fentz, Manfred W. Petersen, Finn Bachmann.

Linda Hansen er centerleder for Center for Rets- og Politiforskning, Cerepo, og har fulgt den såkaldte knibtangsmanøvresag.
læs mere på cerepo.dk

Netavisen 15. marts 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne