Urafstemninger og storkonflikt under udvikling

OK 2008 for det offentlige område er på vej ind i afgørende fase

Tidligere BUPL aktionDe statsansatte samt 200.000 månedslønnede inden for kommuner og regioner skal i den kommende tid afgive deres stemme om de indgåede overenskomstforlig. Vil de acceptere regeringens smalle lønramme på 12,8 % over 3 år, eller vil de som sosu-assistenter, pædagoger og sygeplejersker holde fast i, at lønrammen må sprænges, og at der må markante lønstigninger til?

Stem Nej – massivt

Det er ikke tilstrækkeligt blot at et flertal siger Nej. Der skal også være en stemmeprocent på 40 for at et forligsforslag kan nedstemmes, en ordning, som skal tilgodese topforhandlernes forlig og besværliggøre medlemmernes afvisning. Derfor er det ekstra vigtigt at alle, der er indstillet på at sige Nej og går ind for en solidarisk storkonflikt, afgiver deres stemme.

Urafstemningens samlede resultat for de forskellige faggrupper vil blive offentliggjort 14. april.

En række forskellige Stem Nej-aktiviteter er sat i gang for at sikre et nej til de allerede indgåede aftaler. Der er også tværfaglige initiativer i gang, der ønsker at klargøre den fælles betydning af et Nej for hele den offentlige sektor.

Storkonflikt på sundhedsområdet

De ansatte indenfor FOA, BUPL og Sundhedskartellet kræver markante lønstigninger. Vi har allerede længe set strejkende og aktionerende sosu-assistenter og pædagoger.  Sygeplejerskerne har også vist deres vilje til kamp.  Sidst, men ikke mindst: De offentlige ansattes krav om mere i løn og flere hænder nyder bred opbakning blandt den danske befolkning.

Strejkevarslet for sosu-assistenter, pædagogerne og sygeplejersker er fra den 1. april, hvis der ikke inden da er sket noget. Det er her, forligsinstitutionen kommer ind, som en såkaldt neutral mæglingsinstans.

Et mere passende navn kunne være forsøgs-institutionen for sikring af den bitre pille. Forligsmand Mette Christensen er allerede gået i gang.
Øvelsen i Forligsen er klar: Den handler om, hvorvidt det er muligt via nogle kosmetiske ændringer og minijusteringer på det tilbudte forlig at få arbejdernes forhandlere til at acceptere deres arbejdsgivers generelle lønramme.

Men  åbner regeringen ikke for pengekassen peger tingene peger frem mod konflikt på området senest 1. maj.

Netavisen 13. marts 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne