Spræng regeringens lønramme

Forbered storkonflikten –
Stem nej-kampagnerne må udvikles nu!  

Af Arbejderpartiet Kommunisterne

Kommunistisk Politik 6, marts 2008

Allerede inden påske går urafstemningen i gang for de områder, hvor der er sagt ja til regeringens smalle samlede lønramme på 12,8 % over tre år. Det omfatter de statsansatte og et mindretal af de kommunalt og regionalt ansatte.
Social- og sundhedsassistenter, pædagogerne og Sundhedskartellets organisationer med sygeplejersker og jordemødre m.v. har sagt klart nej og er holdt udenfor.
Hos pædagogerne blev deres forhandlere klart underkendt af et flertal i hovedbestyrelsen, som mente, forliget var alt for ringe.

Ser vi på den faglige aktivitet, der har været blandt social- og sundhedsassistenter, pædagoger og sygeplejersker, er deres klare nej til overhovedet at stemme om det foreliggende forlig helt forventeligt. Der skal meget mere på bordet. Kampviljen er der, og opbakningen i befolkningen er der.
Det er nu, den nedslidte offentlige sektor og de lavestlønnede her skal have et særligt løft.

Lønrammen, som nogle forhandlere forsøger at lokke deres medlemmer til at acceptere, er et beløb, som kan variere for den enkelte. Der er heri indlagt diverse tillæg i form af ”kompetenceudvikling”, pension, seniorordninger, TR-tillæg m.v. Det er en overenskomst, hvor lønnen reguleres procentvis, og som betyder, at de højest lønnede får mest og de lavest lønnede mindst.

Nogle påstår, der ikke har været bedre forhandlingsresultater nogensinde! Men de offentligt ansatte må stå sammen i kampen, hvis den offentlige sektor skal have en chance.

De vanvittige prisstigninger, ikke mindst på fødevarer, gennem det sidste halve eller hele år udgør i sig selv en trussel mod reallønnen mange år frem. Det er tvivlsomt, om regeringens lønramme sikrer reallønnen, for slet ikke at tale om dækning af efterslæbet.

Hvad der skal tages stilling til, er også en overenskomst, der ikke betyder lavere arbejdstid, men tværtimod længere arbejdstid. Den fleksible arbejdstid kan ifølge den nu gå op til 42 timer om ugen uden overarbejdsbetaling!

Alle offentligt ansatte har interesse i, at de indgåede OK-forlig bliver væltet. Det gælder både de direkte berørte samt brugerne af hele det offentlige system i Danmark. Der er i befolkningen massiv støtte til storkonflikt.

Et nej vil være en vigtig støtte til social- og sundhedspersonalets, sygeplejerskers og pædagogers afvisning og kamp.
En fælles kamp imod en regering, som ønsker det offentlige hen, hvor peberet gror.

Spræng lønrammen!

  • Stem nej
  • Markante lønstigninger!
  • Afvis regeringsindgreb!
  • Forsvar velfærden, og bekæmp privatisering og nedbrydning af det offentlige system!
  • Sammen er vi stærke!

Det er nu, alle de faglige netværk bør aktiveres, på arbejdspladser, på tværs af fag og på by- og områdeplan!

Netavisen 11. marts 2008  


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne