Ligeløn NU og stop for sexhandel

Kvindernes internationale kampdag:

Det var en 8. marts, som strittede i alle retninger. Fra kamp mod den globale kvindehandel til kampen for ligeløn NU. Men et centralt fokus var kampen for lønløft og forbedring af den offentlige sektor.

En fakkel for ligelønMange tusinde kvinder deltog i København i markeringen af kvindernes internationale kampdag i et utal af arrangementer, oftest ukoordinerede og uden indbyrdes sammenhæng. Der var demonstrationer, seminarer og konferencer, film, fester og powerbrunch.

Tre demo’er gennem byen

3 demo’er drog gennem de københavnske gader under vidt forskellige paroler.

 ’8. marts-initiativet’ – dvs en hel stribe organisationer især fra den parlamentariske venstrefløj, fra socialdemokraterne til Enhedslisten, og organisationer fra Dansk Kvindesamfund over Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed og Demos til Kristendemokratisk Ungdom havde sluttet sig sammen til ’fejring af 8. marts under temaet Prostitution og kvindehandel’ (som det hed i annonceringen). Under parolen ’Forbyd sexkøb nu’ gik ca. tusind i demonstration fra Rådhuspladsen til Christianshavns Torv.

I tilknytning til dette initiativ er der oprettet en hjemmeside www.tagstillingmand.dk, der samler netunderskrifter mod sexhandel fra mænd.

Godt 500 især unge kvinder deltog i en demo om eftermiddagen fra Nørrebrohallen under overskriften ’Feminists Unite – this is an international liberation fight’ under kampråb som ”Ingen sexister i vores gader!”, ”Modstand mod stat og kapital – kampen for befrielse er international!”, ”Bekæmp sexismen her og nu!”, ”Krig mod krig, kamp mod stat, imperialisme og patriarkat!”.

Blandt de mange taler undervejs var der bl.a. en aktivist fra gruppen KRAN, der sagde:
– I den offentlige debat snakker den ene politiker efter den anden om hvor synd det er for de kvindelige migranter, der er nødsaget at være sexarbejdere. Samtidigt har størstedelen af folketinget alligevel øget presset for arbejdsmigration ved at stemme for en øget grænsekontrol og en stram udlændingepolitik i hele EU. En politik som netop medvirker til at styrke det illegale sexmarked.

Den tredje demonstration på kvindedagen i København var et fakkeloptog – Tænd en fakkel for ligeløn – arrangeret af FOA’s sosu-afdeling – fra Godthåbsvej på Frederiksberg til Staunings Plads. Den forholdt sig direkte til de nuværende ok-forhandlinger for de offentligt ansatte og lagde op til et klart nej og storkonflikt, såfremt der ikke sker et væsentligt gennembrud i forhold til den rigide procentramme, staten med Lars Løkke Rasmussen i spidsen har fastlagt.

Ligeløn NUKonferencen Ligeløn NU!

Det var også ’Ligeløn NU’, som stod i centrum for en konference indkaldt af Ligeløn NU-initiativet, en kreds af unge fra uddannelsesorganisationerne og fagbevægelsen.  Den fandt sted hos Dansk Elforbund i Nordvest. Hensigten er at understøtte de igangværende OK-forhandlinger og forberede en mulig konflikt.

Som det hed i indkaldelsen:
”I Danmark har vi en ligelønslov, der formelt giver kvinder og mænd lige løn. Men realiteten på arbejdsmarkedet er, at mænd tjener op imod 19 % mere end kvinder. Det skyldes at mænd ofte er i bedre betalte jobs og har flere lederstillinger. Generelt er kvinder typisk ansat i dårligt betalte jobs i den offentlige sektor. Staten lever derfor ikke op til sin egen lov, ved ikke at give kvinderne i den offentlige sektor mere i løn. Ligeløn løses ikke med en lov. Det løses ved politisk handling, hvor de lavtlønnede fag får en højere løn. Da de laveste lønnede jobs er i det offentlige, kræver det derfor en opprioritering af den offentlige sektor.”

Omkring hundrede deltog i konferencen. Blandt talere og oplægsholdere var Julie Manley, forkvinde i PLS, den tdl. forkvinde for de sygeplejestuderende Signe Hagel Andersen, Majbrit Berlau, forkvinde for socialrådgiverne Region Øst, Ole Donbæk 3f Kastrup og lektor Karen Sjørup, tidligere leder af det af Fogh-regeringen nedlagte Videnscenter for Ligestilling. En pædagogstuderende fra Århus fortalte om erfaringerne fra forældre og pædagoger i forbindelse med den massive kamp der i 2007, og ergoterapeut Dorte Grenaa, formand for Arbejderpartiet Kommunisterne, gjorde status over kampviljen på gulvet.

Se Dorte Grenaas oplæg her: Nul-tolerance overfor uligeløn og lavtløn

Panelet Karen Sjørup (tv) taler

Panelet ved ligelønskonferencen – Karen Sjørup taler

Oplæggene fulgtes op af gruppedebat og et plenum, hvor det besluttedes at fortsætte initiativet og bl.a. indkalde til en større anlagt opfølgningskonference i april måned – og i mellemtiden forberede både en Stem Nej-kampagne og solidaritet med de allerede varslede konflikter.

Netavisen 9. marts 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne