Elevdemonstrationer 4. marts mod finanslov Ansvarlighed nu – Nedskæringerne ud!

Den 4.marts samles erhvervsskoleelever, gymnasieelever og handelsskoleelever til demonstraion imod finanslovens urimelig og uansvarlige nedskæringer.

Demonstration i København

I København mødes vi på Kongens Nytorv kl 16 og ender på Christiansborg Slotsplads.

Demonstration i Århus

Demonstrationen i Århus starter på Lille Torv kl 16.

Demonstration i Odense

I Odense mødes elever på Flakhaven kl. 14.

Demonstration i Struer

I Struer samles elever og studerende foran Rådhuset kl. 16

Hvad sker der?
I regeringens reviderede forslag til finanslov er der lagt op til markante nedskæringer på uddannelse. Den samlede uddannelsessektor rammes af en nedskæringstornado på 431 mio. kr.

På de enkelte områder drejer det sig om:
– Almene gymnasier og HF skæres ca. 53 mio. kr.
– Private gymnasier skæres ca. 5,5 mio. kr.
– Erhvervsuddannelserne skæres over 50 millioner kr.
– hhx og htx skæres ca. 20 mio. kr.
– HF enkeltfag skæres 6 mio. kr.

Hvad vil vi?
Vi elever vil have politikerne til at tage ansvar. Vi vil have politikerne til at leve op til deres egne løfter om uddannelse i verdensklasse. Vi vil have politikerne til at sikre de rammer, der kan give alle unge en fair chance for at få en uddannelse. Vi vil have politikerne til at sikre Danmarks fremtid!

Konkret kræver vi:
– At 1 % – nedskæringerne på uddannelsesområdet på finansloven for 2008 trækkes tilbage.

Hvorfor er vi imod?
Politikerne har høje ambitioner for uddannelsessystemet: 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse og uddannelse skal være i verdensklasse. Men nedskæringer rimer ikke på verdensklasse! Finansloven vil betyde flere elever i klasserne, færre valghold, dårligere undervisningsmaterialer osv. Kort sagt forringes undervisningen til skade for elevernes fremtidsmuligheder og samfundets fremtidige velfærd.

Økonomisk ansvarligt?
Nedskæringerne på uddannelse fremlægges med den begrundelse, at der skal lægges en dæmper på økonomien, så vi fortsat kan sikre en høj velstand i Danmark. Men nedskæringer på uddannelse har en meget ringe finanspolitisk effekt pga. en lang tilpasningsperiode og store udgifter til overenskomstfastsatte lønninger.

Hvis vi derudover betragter samfundsøkonomien i et mere langsigtet perspektiv, er der jo ingen tvivl om, at det er uddannelse, en veluddannet arbejdsstyrke, der skal sikre den danske økonomi og velstand. At skære ned på uddannelse skader ikke kun den enkelte elev på skolebænken, men hele Danmarks befolkning

Netavisen 1. marts 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne