HK Service København: Til pressen, regering og Folketing

Udtalelse fra generalforsamlingen i HK Service København den 27. februar 2008:

Professionel ballademagerHK Service København indgår som landets største fagforeningsafdeling i kampen mod stigende ulighed i samfundet.

Det er HK/Services opfattelse, at det danske samfund er kommet langt bagud i udviklingen af et mere retfærdigt samfund. Alternativet kan let blive en udvikling med sociale og juridiske skel, som kan udløse omfattende voldelige forhold, som set i andre europæiske lande.

Generalforsamlingen udtaler sin støtte til nedsættelse af et udvalg, som bl.a. sætter fokus på følgende:

* Starthjælpen for flygtninge, der har fået asyl, skal afskaffes.

* I stedet for at straffe kontanthjælpsmodtagere økonomisk, skal de i arbejde.

* Den boligsociale indsats mod ghettoiseringen skal forstærkes.

* Forældre i socialt belastede områder skal have effektiv hjælp til at opdrage deres børn til aktive samfundsborgere.

* Alle børn og unge skal have mulighed for at få og gennemføre en tidssvarende uddannelse.

* Alle boligområder skal have tilstrækkelige og tidssvarende fritidstilbud til børn og unge.

* Arbejdsgivere skal i langt højere grad tvinges til at rekruttere bredt, så alle, der kan arbejde, også får adgang til arbejdsmarkedet.

* Lige løn og pension til kvinder og mænd.

Frem for aktuelt alene at kriminalisere frustrerede børn og unge med en tung social arv, og satse på højere straffe, er det samfundets opgave at tage et ansvar for at løse en helt uacceptabel vold og hærgen. Også ved at hjælpe de relativt få familier ud af en social isolation, som kan medføre en social udstødelse og øget kriminalitet.

Under den borgerlige regering er uligheden vokset, og det parlamentariske flertal er oftest mere interesseret i at øge de sociale og kulturelle skel end i at udvikle social solidaritet, samt udfolde betydningen af den kulturelle og sociale mangfoldighed.

Netavisen 29. februar 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne