EU forhindrer ikke udvisninger

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er ikke en EU-domstol, hvilket er godt for retssikkerheden. En kendelse ved denne domstol skulle forhindre en udvisning af de to danskgifte tunesere, som PET administrativt vil have udvist. Tunesien er et torturland.

Men det er fremgået af en række medier, at det skule være en ‘EU-dom’ om en italiensk sag, som forhindrer udvisning af de to tunesere, som er sigtet for mordplaner mod en dansk tegner. Det er forkert. Dommen er ikke fra en EU-institution, men derimod fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

– Konstaterer danske domstole, at der er hold i sigtelserne, skal tuneserne naturligvis straffes. Men retssikkerheden og menneskerettighederne skal ikke sættes over styr i kampen mod formodede terrorister. Demokratiet forsvares ikke ved at undergrave det, sådan som EU har travlt med i terrorbekæmpelsens navn, udtaler Ditte Staun, som er talsperson for Folkebevægelsen mod EU.

– Lissabon-traktaten vil give EF-domstolen kompetence i terrorsager. Havde EUs EF-domstol truffet afgørelsen i den italienske sag, var der grund til frygt for, at EUs terrorbekæmpelse havde vejet tungere end hensynet til retssikkerhed og menneskerettigheder. Derfor er det godt, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er uafhængig af EU.

Netavisen 29. februar 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne