Stop fransk og EU-indblanding i Tchad

Udtalelse fra Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti PCOF om borgerkrigen i Tchad, hvor franske styrker og en planlagt EU-styrke skal komme den trængte præsident Idriss Déby til undsætning

Franske soldater i Tchad
Franske soldater i Tchad

Endnu engang har de franske myndigheder og dets 1450 mands store styrke udrykningssoldater holdt Tchads diktator Idriss Déby ved magten.

Det kræver en hel del frækhed at påstå, som forsvarsminister Hervé Morin gør det, at ”Frankrig er neutral i denne nye krig.”

 I 2006 blev franske bombefly indsat i Tchad, hvilket betød at Déby regimet ikke blev væltet dengang. I dag er mirageflyene  overflyttet  til ’et sikkert sted’ i et naboland, hvilket ikke betyder at det franske militær forholder sig passivt. I kraft af selve deres tilstedeværelse fortsætter de med at beskytte et regime, som holder sig ved magten med vold.

I morgen vil vi måske høre, at det franske militær aktivt har deltaget i kampe med mange civile ofre.

Et nyt sort fransk kapitel er på vej

Helt modsat hvad de franske myndigheder påstår,  er der fortsat tale om en nykolonialistisk støtte til reaktionære regimer, der som betaling sælger ud af deres lands rigdomme.
Det kan være at Sarkozy eventuelt vil droppe Déby, men fransk imperialisme vil ikke give slip på Tchad, som er et nøgleland for fransk militær i Afrika.

Hvad vil EUFOR forsvare?

Det er i Tchad og Den Centralafrikanske Republik, at (udenrigsminister) Kouchner og Sarkozy ønsker at placere en EU-styrke på 3700 mand, som direkte involverer 14 lande.

– Dette er en udmærket demonstration af det europæiske forsvar,  som vi må danne. Ingen har afslået at give økonomiske bidrag. Tværtimod har anstrengelserne overgået vore forventninger, sagde udenrigsminister Kouchner til de deputererede i det franske parlament.

Men hvad vil denne styrke ”forsvare”?

Officielt er formålet at beskytte ”flygtninge og fordrevne personer” i de to lande. Men hvordan kan dette undgås at ses som indblanding, designet til at sikre EU’s tilstedeværelse i en strategisk region, som er blevet en tumleplads for kampen om indflydelse imellem EU, USA og Kina. De søger alle at skaffe sig kontrol over olieressourcerne, indbefattet bl.a. også uudnyttede uranforekomster.

Forsvaret af EU’s  ’vitale interesser’ er en af de opgaver som blev fastlagt med beslutningen om det europæiske forsvar i Lissabon-traktaten.

Dette betyder, at de europæiske imperialistmagter har til hensigt at involvere alle EU´s medlemslande i at forsvare deres interesser, der fremstilles  som vitale interesser for EU.

Sammen med folket i Tchad siger vi: Franske tropper ud af Chad!
Sammen med folket i Tchad siger vi: Franske tropper ud af Afrika! Nedlæg de franske baser!

Og sammen med de europæiske folk, der ikke ønsker en politik med militær intervention, siger vi klart: Nej til EUFOR

Fransk indblanding har varet for længe! Solidaritet med Afrikas folk!

Originalartikel: Que cesse l’ingérence française au Tchad !

3. februar 2008

Se også

EU: Kolonitropper til Tchad
Netavisen 1. februar 2008

Villy Søvndal i Naser Khaders fodspor
Netavisen 5. februar 2008

Netavisen 6. februar 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne