Villy Søvndal i Naser Khaders fodspor

KhaderSøvndalSocialistisk Folkeparti bekræfter, at det er blevet et fuldblods unionsparti også under formand Søvndal. Det vil nu arbejde sammen med Anders Fogh og hans krigsforbryderbande om at fjerne de danske undtagelser – den militære undtagelse og undtagelsen på det retslige område – og forhindre en folkeafstemning om den nye unionstraktat.

Det var resultatet af et hovedbestyrelsesmøde i weekenden, der gav formand Villy Søvndal opbakning til med denne kurs at gå i Naser Khaders fodspor. 18 stemte  for og 9 imod, da SFs hovedbestyrelse behandlede forslaget om, at afskaffe retsundtagelsen og den militære undtagelse. Et forslag om at kræve folkeafstemning om Lissabon-traktaten i forhandlingerne om en ny EU-aftale fik 11 stemmer for og 16 imod.

– Hovedbestyrelsens medlemmer var enige om, at de argumenter, som fik SF til at støtte forfatningstraktaten – at EU bliver mere åbent, effektivt og beslutningsdygtigt – også gælder for Lissabontraktaten, siger Villy Søvdal:
 -Ligesom ved forfatningstraktaten er det vigtigt for SF at sikre, at Danmark bruger sin indflydelse i EU rigtigt. Derfor gjorde hovedbestyrelsen det også klart, at det er nødvendigt, at vi får en ny politisk aftale. Men det håber og tror jeg også, at vi får i de forhandlinger, der allerede er i gang.

Dermed har partiet også bekræftet sin anbefaling af forfatningstraktaten. SF besluttede i 2004 at stemme ja til unionsforfatningen, som siden blev forkastet af både et flertal af hollændere og franskmænd, og derfor ikke kom til afstemning i Danmark.

– Det er en lang linje af forræderi, som nu er ved at nå slutpunktet, siger Klaus Riis fra Arbejderpartiet Kommunisterne.
 - Drømmen om ministerposter er åbenbart så stærk, at det ikke engang forhindrer Søvndal i at konspirere mod folket med en kriminel regering. Gennemføres SFs planer, vil det gøre enorm skade på arbejderklassens og folkets kamp mod nyliberalisme og krig, men det vil i sidste ende ramme SF selv. Med støtte til EU’s supermagtsopbygning har SF entydigt placeret sig på imperialismens side.

(Se EU: Kolonitropper til Tchad)

Blandt EU-modstandere og på store dele af venstrefløjen føler man sig snigløbet af SF. Folkebevægelsen mod EU er stærkt kritisk over for SFs beslutning:

– Villy Søvndal og hans EU-begejstrede venner i ledelsen har travlt med at tromle en ny EU-linie igennem, hvor der er ophørsudsalg af flest mulige principper. De siger nu reelt ja til EU-oprustning, EU-dikteret ultraliberalisme og undergravelse af retssikkerheden, udtaler Ditte Staun, som er talsperson for Folkebevægelsen mod EU. Hun spørger: 
– Hvorfor har de så travlt, at ændre holdningen til undtagelserne i deres hovedbestyrelse, når partiets medlemmer kunne have fået større indflydelse på afgørelsen ved deres landsmøde i april?

Også en del af SFs egne medlemmer føler sig stukket i ryggen. Efter hovedbestyrelsens beslutning meddelte et af dens medlemmer og folketingskandidat, Erik Bach, at han forlader partiet og vil stifte et nyt parti – ”Folkesocialistisk Alternativ”.

– SF fjerner sig med sit ja til Lissabon-traktaten fra en del af sit socialistiske grundlag. Gennem ønsket om ophævelse af retsforbeholdet fjerner SF sig fra sit folkelige grundlag ved at acceptere, at centrale demokratiske beslutninger nu flyttes væk fra det nationale demokrati, skriver Erik Bach i en pressemeddelelse. Han tilføjer:
– Ophævelsen af forsvarsforbeholdet vil medføre en evig kamp, om der er FN-grundlag bag militære aktioner, eksempelvis som ved Irakkrigen. SF træder med gårsdagens beslutning tættere på den politiske elites verdensopfattelse, og længere væk fra et bredt folkeligt grundlag, hvor befolkningens liv og erfaringer afspejles i den førte politik.

’Folkesocialistisk Alternativ’ skal placere sig på det, Erik Bach betegner som ’den brede motorvej som tegner sig mellem SF og Enhedslisten’.

SFs EU-ordfører Anne Grethe Holmsgaard kommenterer Erik Bachs udmeldelse således:
– Med de holdninger, han tilkendegiver, der synes jeg ikke, han kan gøre andet end at melde sig ud. Han er fundamentalt uenig med SF, og så er det klogere og mere fair at sige, at man træder ud.

Bachs udtræden bliver ikke den eneste kraftige reaktion på SFs kurs.

Se en række kommentarer fra KP/Netavisen til SFs glidende unionskurs

Suspekt ratifikation

SF og de danske forbehold
Kommunistisk Politik 2, 2008

SF kaster masken: Støtter militariseret og neoliberalt EU
Netavisen 22. december 2004

Holger K og Margrethe Auken vil bane vej for EU-staten
Netavisen 10. december 2003

SF og det fredelige EU
Kommunistisk Politik 11, 2003

Holger K.s illusioner
Kommunistisk Politkk 6, 2003

Nationalt Kompromis nr. 2
Kommunistisk Politik 17, 2001

Netavisen 4. februar 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne