Dødelig forurening – dræbende regering

Kommunistisk Politik 3, 2008

Troels Lund Poulsen

Det kom som lidt af en overraskelse da Venstres tidligere udenrigspolitiske ordfører blev  udnævnt som miljøminister efter Fogh-koalitions knebne valgsejr med Khader-partiets hjælp. Troels Lund Poulsens miljøpolitik havde indtil da begrænset sig til fuld støtte til de massive bombninger af Irak og Afghanistan og som ekspert i taktisk ’damage control’.

Det viser sig at der var en hel stribe grunde til at anbringe  en samvittighedsløs karrieremager og loyal Fogh-gænger på denne ministerpost, mens Connie Hedegaard blev sparket ’opad’ som klimaminister. En af dem var opfølgningen af infrastrukturkommissionens rapport om fremtidens trafik, som omhyggeligt undgår at samtænke miljøhensyn og trafikplanlægning. Den er det nærmeste man kan komme en officiel proklamation af privatbilismens sejr over den kollektive trafik og miljøet. Men der var flere grunde endnu …

Hastværk med nationalparker

Lund Poulsen fik som sin første større handling som minister på få dage i januar gennemført et bredt politisk forlig om fire nye nationalparker – Mols Bjerge, Skjern Å, Vadehavet og Kongernes Nordsjælland. En smule overraskende, da Venstre af hensyn til sin stadige basis blandt landmænd har forsinket alle beslutninger om nye nationalparker gennem mange år.

Forklaringen på den pludselige velvilje hedder netop ’damage control’. Fogh-regeringen var klar over, at en stærkt kritisk rapport om regeringens miljøpolitik var på vej fra OECD. I den indgår en anbefaling af flere nationalparker – og skabelse af større sammenhængende naturområder.Lund Poulsen havde stor hast med at komme rapporten i  forkøbet på et synligt område, for resten er rigtig dårlige nyheder for Fogh og Co., som ikke har tænkt sig at gøre noget ved problemerne. Nu hævder Lund Poulsen, at man længe har været i gang med at rette op på tingene.

Forureningsdødstal blandt de højeste i OECD-landene

Allerede for 8 år siden kritiserede OECD den voldsomme forurening i Danmark. I Fogh-regeringens tid er det kun blevet værre. Rapporten med titlen ’Environmental Performance Review of Denmark’ rummer ikke mindre end 37 anbefalinger til ændret dansk politik.

Danmark bør gøre langt mere for at bekæmpe luftforureningen, siger OECD. ikke mindst med de kræftfarlige partikler. En femtedel af den danske befolkning indånder dagligt sundhedsskadelig og forurenet luft. En million danskere udsættes for uacceptabel sundhedsbelastning på grund af en .  ’utilfredsstillende luftkvalitet’ i København og andre storbyer.

Danmark er langt fra at være et europæisk eller globalt foregangsland. Det er konklusionen, der kan drages af OECDs vurdering af dansk miljøpolitik eller mangel på samme. Danmark er blandt de ringeste af de 30 OECD lande, når det gælder allergi, visse kræftsygdomme og luftvejslidelser. Dødstallet er blandt de højeste, og voksende. Luftforeningen i storbyerne er en af de ’livsstilsygdomme’, der får den danske befolknings gennemsnitlige levetid til at ligge under de fleste sammenlignelige landes.

37 anbefalinger

I OECDs egen opsummering af de 37 anbefalinger hedder det, at Danmark

’opfordres kraftigt til at forbedre miljø og sundhed ved at reducere luftforurenende stoffer, indbefattet partikeludslip,  kvælstofdioxider og ozon. Danmark bør også reducere forureningen af grundvandet, søer, floder og vandet ved kysterne.
Landet bør beskytte sin natur og biodiversitet bedre ved at oprette nationalparker, styrke opsynet med Natura 2000-områderne og definere målene for en handlinsgplan for naturbeskyttelse.

Miljøhensyn bør også integreres i transportpolitikken, med en bæredygtig transport plan, en miljømæssig vinkel på infrastrukturplaner og projekter for trafikken, ændre transportskatterne, overveje road pricing og skabe en skattemæssig balance i forhold til brug og eje af biler.
Danmark bør også prioritere havbeskyttelsen højere og begrænse udledningen af giftige stoffer og næringsstoffer i havene og styrke en bæredygtig styring af kommercielt fiskeri og havbrug.

Det bør også fordoble sin indsats for at opfylde målene for udledningen af drivhusgasser. Danmark er langt fra at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med klimaforandringerne.’

OECD er de rige kapitalistiske landes samarbejdsorganisation. Når kritikken er så kraftig som tilfældet, er det ikke nogen overdrivelse. Fogh-regeringen har gjort sit for at forhindre miljøforbedringer og ødelægge det endnu mere. Bevidst, på trods af stor viden om forureningens kendsgerninger. Præcist ligesom Fogh-regeringen i årevis benægtede at den globale opvarmning var en realitet og et problem.


Regeringen afviser handling nu

Så sent som dagen før OECD-rapportens offentliggørelse, sagde  regeringen på et åbent samråd i Folketingets miljøudvalg nej til SCR-katalysatorer, partikelfiltre til begrænsning af det voksende udslip fra bilerne.

En ny analyse fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) vurderer, at der kommer til at gå mindst 12 år, før danskerne kan gøre sig forhåbninger om at trække vejret i en luft, der holder sig inden for EUs grænseværdier. I stærkt trafikerede gader vil disse være overskredet helt frem til 2020. DMU foreslår derfor, at byernes miljøzoner, der sætter grænser for forurening, udvides til at gælde kvælstofdioxid.

Men Lund Poulsen er gået i aktion for at forhindre,  at der bliver gjort noget seriøst ved de akutte forureningsproblemer. Også efter OECD- rapportens fremkomst erklærer han, at regeringen er ikke indstillet på at kræve særlige filtre på tunge køretøjer i miljøzonerne. I 2006 dokumenterede Miljøstyrelsen ellers, at filtrene, de såkaldte SCR katalysatorer, var en god samfundsøkonomisk forretning, fordi de kunne nedbringe sundhedsudgifterne. Regeringen har forhindret alle forsøg på at indføre sådanne krav i det stærkt forurenede København med den høje dødelighed. Regeringens kampprojekt er en trafikkælder til det kongelige teater på trods af massiv modstand fra københavnerne og et flertal af københavnske politikere udenom regeringspartierne og DF.

Ifølge Troels Lund Poulsen har regeringen gjort flere fremskridt for at bekæmpe luftforureningen. Det går helt fint. Danskerne kan være helt rolige:
– Regeringen har nedsat en skattekommission, der har fået frie hænder til at komme med forslag. Og road pricing kan blive et af emnerne for kommissionens arbejde. Samtidig er vi i gang med at undersøge, hvordan vi så effektivt som muligt, kan nedbringe luftforureningen fra biltrafikken.


Foghs valgløfte: 3 års længere levetid på de næste 10 år

Et af Fogh-regeringens mere bemærkelsesværdige valgløfter var, at danskerne skulle leve længere. Venstre præsenterede en plan, som skal gøre danskernes levetid tre år længere i de kommende 10 år.
Danskernes sundhed er så langt bagefter, at danske kvinder lever kortest af alle kvinder i hele Vesteuropa.

’Planen’ blev stort overset i valgkampen. Eksperter kritiserede den for at ville slå politisk plat på en udvikling, som burde komme under alle omstændigheder, og for ikke for alvor at foreslå tiltag, som ville forbedre folkesundheden, såsom gratis, sunde madordninger og lavere afgifter på sund mad.

Regeringens forebygningsplan gør det sociale problem om lav dansk levealder til et individuelt ’livsstil-spørgsmål’ og vil nøjes med oplysning i skolerne om sunde baner, mulighed for mere motion på arbejdspladserne og lignende.
Leveralderen skal stige, men regeringen vil ikke afsætte penge til det.

Regeringens politik er ikke at styrke folkesundheden. Privathospitalernes regeringsstøttede vækst er em trussel mod folkesundheden:
– Det kan komme til undergrave det offentlige. Man er ved at lave et sundhedsvæsen for de raske og de rige, der kan gå til de private hospitaler
, sagde professor Bente Klarlund Pedersen, formand for Det Nationale Råd for Folkesundhed, om regeringens planer.

At det er billig demagogi viser afvisningen af at gøre noget ved den akutte og dødelige forurening her og nu.
Også det er et spørgsmål, som der må kæmpes og aktioneres for.

______________________________

Dumpekarakter

OECD har givet dansk miljøpolitik fra 1999 til 2007 dumpekarakter. Det meste af tiden med Fogh som regeringsleder. Ikke mindst kritiseres, at der intet er gjort ved bilernes stigende energiforbrug.
– Selvom transportsektoren står for en tredjedel af energiforbruget i Danmark og har den hurtigste vækst i energiforbruget, så er området eksplicit blevet udelukket fra den politiske aftale i juni 2005 vedrørende en bedre energieffektivitet, hedder det i rapporten.

Den har følgende karakteristisk af transportpolitikken, der ensidigt har satset på privatbilismen:
-Transportpolitikken sigter hovedsageligt mod at forøge eller opgradere infrastrukturen på vejene, mens indsatsen er utilstrækkelig når det gælder modernisering og forbedring af det danske jernbanenet.

Den taler om den skadelige virkning af skattelettelser for industrien:
– Effektiviteten af økonomiske instrumenter er blevet forhindret af en række faktorer. For det første bør skattelettelser elimineres, herunder den meget lave energiskat som industrien skal betale for sit elforbrug, samt industriens fritagelse fra forbrugsskat på vand. For det andet skal effekten af skat fremmes eksempelvis ved at lade skatten stige med inflationen, hvilket ikke er sket siden 2001.

Generelt konkluderer den:
– Danmarks miljøpolitik har ikke været stærk nok til at dæmme op for miljøbelastningen fra transport, landbrug, fiskeri og andre økonomiske aktiviteter, såvel som forbrugsmønstre.

Netavisen 27. januar 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne