Skråt op med deres mådehold – Storkonflikten nærmer sig

Kommunistisk Politik 1, 2008

Under valgkampen forsøgte Fogh igen og igen at slippe uden om de offentligt ansattes krav om mere i løn og flere hænder ved at foregive, at han mente, at løn og arbejdsforhold er overenskomstspørgsmål, regering og folketing ikke skal blande sig i.

Ikke underligt opfatter de offentligt ansatte med sosu-assistenter og sygeplejersker i spidsen Foghs nytårstale med advarsler om mådehold som en provokation. Nu skal de offentligt ansattes krav og forventninger gøres til en trussel og dæmoniseres som det, der vil kunne sætte ”de gode tider over styr”, gode tider, hvor det aldrig før er gået så godt i Danmark. Så derfor er der næsten ikke noget til jer, ellers griber vi ind med lovindgreb, det var den reelle besked.   

Men de lavtlønnede offentligt ansatte forstår kun alt for godt, at der er råd til, at de multinationale reelt friholdes for at betale skat i Danmark. At regeringen åbenbart mener, der fortsat er råd til, at den offentlige sektor undergraves mere og mere med privatiseringer og af, at folk søger væk fra området på grund af lav løn og stress. Nylige undersøgelser har påvist, at kommunalreformen især i ældresektoren har betydet yderligere forringelser og ikke flere hænder.

Når FOA’s formand Dennis Kristensen udtaler, at en storkonflikt hermed er rykket meget nærmere, er det en realitet, man må man have bind for øjnene for ikke at kunne eller ville se.
Skal man være blot lidt i takt med sine medlemmer, så kan mindre ikke gøre det. Men for dele af den offentlige pampertop hos HK/Kommunal og AC kommer der advarende pegefingre om, at sådanne udtalelser ”ødelægger forhandlingsklimaet og er med til at piske en stemning op”.

Det er klar tale fra en række top-pampere, der mener, de kan tillade sig åbent at prædike monopolernes mådeholdspolitik uden at føle deres harmdirrende medlemmers ånde i nakken.
Er der noget, der er behov for, så er det et opgør med at ”vise mådehold” eller at være ”økonomisk ansvarlige”.

Helle Thorning Schmidt deltager i hele dette kor om ”økonomisk ansvarlighed”, selvom hun forsøger at kamuflere det ved at kritisere Fogh for at give skattelettelser.  I stedet gør hun kravet om en afskaffelse af disse skattelettelser til betingelse for nogle opjusteringer på det offentlige område.

Der bliver mere og mere behov for, at arbejdspladserne skærer igennem hele denne mådeholds- og klassesamarbejdsmelodi.

Almindelige mennesker har ikke råd til en dårligt betalt og dårligt fungerende offentlig sektor, ikke mindst sundheds- og uddannelsessektoren.
Almindelige mennesker har ikke råd til, at monopoler friholdes for at betale skat. Det er et emne, der sommetider popper op, men ved politikernes og mediernes hjælp dysses ned igen.

Vi har heller ikke hverken vilje eller råd til at betale for deres krigseventyr.
Vi har hverken vilje eller råd til at bære en kommende krises byrder, mens de rige har skovlet profitter ind.

Der er god grund til at forberede et opgør med undergravningen af hele den offentlige service.

Der er god grund til, at de offentligt ansatte med sosu-assistenterne i spidsen fastholder, at nok er nok, og går til kamp for forbedringer.

Se også:

Der skal stærke midler til!

Netavisen 8. januar 2008