EU angriber blokadevåbnet og etablering af overenskomster

Kommunistisk Politik 25, 2007


Restaurerringen af Söderfjärdsskolan i Vaxholm udenfor Stockholm i 2004 var udgangspunkt for sagen som EU domstolen nu har afsagt dom i

Et af EU monopolernes vigtigste bærende principper i jagten på profit er virksomheders og varers frie bevægelighed. Det ønsker EU nu at holde endnu mere i hævd med sin domstolskendelse, som gør svenske fagforeningers blokade af det lettiske byggefirma, Laval,  ulovlig – Baggrunden er fagforeningeres krav om, at virksomheden må følge de svenske overenskomster. Et krav som blev fulgt op af langvarig blokade.

Undergravende dom
Kendelsen er et opgør med tilkæmpede faglige rettigheder i Sverige og i Danmark i form af den nordiske aftalemodel.  Her er spørgsmålet om overenskomster et anliggende imellem arbejdsgivere og fagforeningen, hvor fagforeningen hidtil har, kunnet iværksætte blokade i kampen for indgåelse af overenskomst.

Det er denne ret EU domstolen vil reducere eller reelt helt undergrave udfra deres fortolkning med ”hensynet til virksomheders og varers frie bevægelighed.”.

EF-domstolen udtaler, at kravet om kollektive overenskomster i den konkrete sag, kan ”gøre det mindre tiltrækkende og endog vanskeligere for disse virksomheder at udføre byggearbejder på svensk område”.  At de af denne grund udgør ”en restriktion for den frie udveksling af tjenesteydelser”.

 Dommen påstår også at kollektive kampskridt, som blokader ikke kan begrundes i at ”beskytte arbejderne” når de lønforhandlinger blokaden vil fremtvinge ikke indgår i en bestemmelse, der er ”tilstrækkelig præcis og tilgængelig”.
Dommens konklusion er at  overenskomster skal ophøjes til lovgivning i Folketinget.

EU-domstolens afgørelse er et reaktionært angreb vendt imod arbejderklassens rettigheder. Men EU-dommen kan ikke aflyse ulovlige blokader og overenskomststridige strejker som vil blive nødvendige i forsvaret af de kollektive rettigheder.

Se også:

Solidaritet sikrede tilbagetrækning af fyring

Netavisen 19. december 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne