EU – Tyrkiet – kurderne

Af Fey-Kurd, København

Det er i denne måned 59 år siden FN’s menneskerettighedserklæring blev vedtaget.
Fey-Kurd bidrager til at markere denne begivenhed og vil i den sammenhæng henlede offentlighedens opmærksomhed på de aktuelt herskende tilstande i Tyrkiet / Kurdi-stan, hvor den kurdiske genopstand for demokrati og frihed fandt sted for 29 år siden.

Tyrkiet har i sine bestræbelser for at blive optaget i EU vedtaget en række reformer – på papir- og principniveau. Men i dagligdagens konkrete virkelighed er der meget , der skal rettes op på før undertrykkelsen af kurderne er bragt til ophør.

Eksempelvis er det blevet tilladt at sende radio- og TV-programmer på kurdisk. Derfor sender de i vid udstrækning statskontrollerede tyrkiske elektroniske medier et ugentligt ptogram af omkring 45 minutters varighed med megen musik og nogle nyheder på kurdisk. Men lolkale TV- og radiostationer der gør det, løber stadig ind i problemer.

Det er også blevet tilladt at undervise i og på kurdisk , men kun på private kurser for voksne. Det vil sige, at de kurdiske skolebørn stadig ikke må blive undervist i og på deres eget kurdiske modersmål – tvangstyrkificeringen fortsætter.
Kurdiske borgmestre i Tyrkiets kurdiske regioner, der sender offentlige meddelelser på kurdisk ud til deres kurdisktalende borgere – der ofte ikke forstår tyrkisk – eller anvender det kurdiske bogstav “w” i officielle skrivelser får retssager på halsen og risikerer flerårige fængselsdomme.

De 53 kurdiske borgmestre, der for omkring et års tid siden sendte et brev til den danske statsminister og opfordrede Denmark til at afvise de tyrkiske krav om at få lukket Roj-TV, afventer en retssag, der flere gange er blevet udsat, senest til 20- janunar 2008. De risikerer op til 15 års fængsel.

22. december arrangerer Fey-Kurd en demonstration kl 14:30 fra Vesterbros Torv til i Axeltorv for at mobilisere og styrke modstanden mod det tyrkiske regime, der lige nu i Tyrkiet og Kurdistan farer frem mod den kurdiske befolkning, på en måde, der bringer den nazistiske Krystalnat fra 1938 i makaber erindring, samt for at henlede opmærksomheden på den fortsatte indespærring af Abdullah Öcalan under yderst kritisabble forhold, der har forværreret hans helbredstilstand

Netavisen 20. december 2007