En tragedie er i første omgang undgået!

Af Leif Randeris Indvandrerrådgivningen

Indvandrerrådgivningen og en af de “udsmidte” familier har fået medhold fra Procesbevillingsnævnet i, at den ulovlige udsmidning/opsigelse af deres lejemål skal prøves i Boligretten.

Familien opsigelse var i forbindelse med de såkaldte ”påsatte” brande i Gellerup sidste år, hvor en dengang 14 årig etnisk dreng under ”dramatisk” anholdelse en meget tidlig morgen blev lagt i håndjern og afhørt ca. 7 timer i træk med kun et
glas vand til forplejning.

Kriminalpolitiet mente de havde fået en gerningsmand – drengen – til at erkende brandspåsættelse, under disse forhold for afhøring. Det kan ikke undre drengen fragik sin såkaldte tilståelse. Ved en senere vidneafhøring i Byretten fragik han også overfor retten tilståelsen. Tilligemed ved en senere vidneafhøring i landsretten, også om brandstiftelse i Gellerup, fragik han også her sin tilståelse,
såvel som landsrettens dommere accepterede dette og den tiltalte blev frifundet. Det er på denne baggrund Brabrand Boligforening ulovligt har opsagt familien, og det er på denne baggrund at Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til at opsigelsen skal prøves i Boligretten.

Familien stod ellers overfor den realitet og tragedie, at en udgående fogedforretning på torsdag morgen skulle udsætte dem af lejligheden. Det har for familien været et 9 måneder med stres og utryghed. Desværre for at få deres ret, har de udsigt 2 års venten inden sagen eventuelt afgøres i landsretten. Men de kan forsat blivende boende i deres lejlighed i disse år.

Det kan forbavse, at Gellerup Boligforening ikke gennem de mange år med gode tilskud fra stat og Århus Kommune til boligsocialt arbejde og andre projekter har oparbejdet mere socialt orienteret erfaring i at håndtere så almindelige, men alvorlige problemer, som vi i de sidste år har set i Gellerup området, men at man skrider til så drastiske udsmidninger af familier, med så katastrofale sociale konsekvenser. ¨

Den krampagtige straffende, nærmest populistiske kurs boligforeningen ret uhæmmet er slået ind på gennem deres formand Jesper Pedersen og forretningsfører Torben Overgaard er kun et udtryk for afmagt.

Netavisen 25, november 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne