LO holder kongres

Kommunistisk Politik 21, 2007

LO afholder sin 36. ordinære kongres fra den 28. til den 31. oktober 2007 under den pompøse overskrift “Kom ind i kampen”.

På kongressen er der to temadebatter: Danmark og det globale arbejdsmarked samt Ulighed. Herudover er der også valg af ny LO-formand, hvor den nuværende næstformand Tine Aurvig-Huggenberger kappes med LO-sekretær Harald Børsting om den nye formandspost.

Kongressen finder sted i en situation, hvor LO befinder sig i en i høj grad selvskabt krise, hvor de tilsluttede organisationer kan melde om massiv medlemsflugt.

Senest har LO op til kongressen udgivet en Hvidbog om ulighed. Det er en hvidbog, der på mange forskellige områder ikke kan komme uden om at påvise, at Danmark er et klassesamfund med øgede uligheder, både økonomisk og i de øvrige aspekter i samfundet.

Tidligere LO-boss Thomas Nielsens ord fra 1982 – “Vi har sejret ad helvede til” – og andre konventionelle udsagn om, at klassekampen var død, er overhalet af virkeligheden. Så meget, at den nuværende formand Hans Nielsen har følt sig tvunget til at tage afstand fra udsagnet og i dag kalder det “et frygteligt citat”.

Skal LO forsøge at fastholde en form for autoritet og skadekontrol, er det tvunget til at fremlægge sociale kendsgerninger og analyser. Det absurde er blot, at LO-toppen med dens klassesamarbejde og afviklingen af kollektive overenskomster og rettigheder er alvorligt medansvarlig for tingenes tilstand.

Det har været en udvikling med accept af nyliberale tiltag såsom individualisering og det fleksible arbejdsmarked, og senest deres hjælp til Fogh-regeringen med deres trepartssamarbejde om “kvalitetsreformen”, en reform, der dybest set har til formål at forberede og fremme udlicitering og privatisering.

At LO-toppens indignerede hvidbog mest er til udvortes brug, kommer også klart til udtryk ved, at de samtidig offentliggør en udtalelse om, at LO støtter op om EU’s nye grundlov kaldet “reformtraktaten”: En sminket udgave af den traktat, som arbejderne i Frankrig og Holland massivt sagde nej til. En traktat, der vil give endnu mere magt til Frankrig og Tyskland. En EU-traktat, som skal være med til yderligere at harmonisere det nyliberale angreb på den europæiske arbejderklasse. Fleksibilitet, privatisering, højere pensionsalder og lønsænkning er alt sammen et led i EU’s agenda 2010, hvor EU-koncernerne har sat sig som mål at gøre EU til det mest konkurrencedygtige område – selvklart på bekostning af forholdene for de europæiske arbejdere.

Et LO, der baserer sig på nyliberalismen, herunder dets accept af EU og besættelseskrige, vil være dømt til krise, og det uanset hvilken af de to kandidater der vinder ved formandsvalget.

Netavsien 23. november 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne