Højere løn og flere hænder til offentligt ansatte fortsætter med at presse sig på

Kommunistsisk Politik 20, 2007

SOSU-assistenternes kamp før sommerferien er stadig med til at påvirke dagsordenen i den faglige kamp for de offentligt ansatte. Man så det både i forhold til markeringen ved Folketingets åbning og ved forberedelsen af de kommende overenskomstforhandlinger for de offentligt ansatte.

Med deres røde FOA-hænder var de meget synlige den 2. oktober i velfærdsdemonstrationerne ved Folketingets åbning. Det var flotte velfærdsdemonstrationer, som samlede over 140.000 deltagere over hele landet, herunder også mange unge uddannelsessøgende, som allerede begyndte at varme op dagen før. Også blandt mange SOSU-assistenter i København var det opfattelsen, at regeringen burde mærke utilfredsheden mere end som en demonstration efter arbejdstid, hvorfor de arrangerede demonstration midt på dagen og senere sluttede sig til fagforbundenes velfærdsdemonstration.

For de store fagforbund var det efter SOSU-assistenternes kamp før sommerferien og fagforbundenes medlemskrise ikke til at komme uden om, at man måtte på mærkerne, og at der nu skulle protesteres og markeres. Men det blev påpasseligt tilrettelagt, så det ikke blev et startskud for en ny SOSU-strejkekampagne. SOSU’ernes krav og vrede skulle ledes i parlamentarisk retning eller gemmes til den kommende overenskomstkamp for offentligt ansatte.

Det er heller ikke nogen tilfældighed, at FOA forud for demonstrationerne kunne meddele, at de nu forventede storkonflikt ved overenskomstforhandlingerne for de offentlige ansatte til foråret og allerede var i gang med at udtage konflikt-områder. Det samme kunne pædagoger og sygeplejersker bekræfte, at de også var i gang med i forhold til de offentlige overenskomster, der udløber 1. april 2008.

For FOA var der første gang nogensinde indledt konfliktforberedelser, samtidig med at man fastlægger de generelle krav, der blev afleveret 10. oktober, og hvor højere løn står øverst.

Sommerens strejker blandt personalet i ældreplejen samt en række politikeres efterfølgende tilkendegivelse af, at løn og arbejdsvilkår for de offentligt ansatte er alt for ringe, har sat forventningerne højt i forhold til, at der burde ske noget her og nu – og senest ved de kommende overenskomstforhandlinger.

For den nuværende regering er det en overenskomstsituation, de frygter. En hård overenskomstsituation med den mulige beslutning om et regeringsindgreb forud for et kommende Folketingsvalg er for den ikke nogen ønskeposition.

Derfor skal man heller ikke afskrive, at regeringen kan finde det passende at lægge et Folketingsvalg, før en overenskomstkamp vil udfolde sig.

SOSU’ernes strejkekampagne kom bag på de fleste. Nu var nok nok.
På mange måder gælder det stadig. Ingen skal tro, man fortsat på lidt længere sigt kan trække veksler på deres langvarige offervilje. Kravene om væsentlig højere løn og flere hænder er opstillet for at blive opfyldt.

Netavisen 11. oktober 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne