Happening på Rådhuset “Vis dit hjerte, Ritt.”

Af LFS, – Københavns største pædagogiske fagforening og ULF Udviklingshæmmedes Landsforbund.

For de svageste Københavnere er det indgåede budgetforlig i København et nedskæringsbudget, der endnu engang vil forringe vilkårene for de svageste københavnere; de udviklingshæmmede borgere, stofmisbrugerne, de psykisk syge og de hjemløse. Der skal spares i alt 87 millioner i Socialforvaltningen; penge der først og fremmest skal findes gennem personalebesparelser.

Ulla Baggesgaard, næstformand i LFS udtaler “For kommunens socialt udsatte grupper er dette et katastrofalt budget. Endnu engang omprioriteres midler fra omsorg og støtte til mennesker med særlige behov til bl.a. prestigeprojekter. Forligspartierne siger, at en by skal kendes på den måde, den behandler sine mest udsatte grupper.

Jeg er helt enig! Men med dette budgetforlig kendes København som en by, der hellere støtter erhvervslivet end de mennesker, der bor i byen. Der afsættes f.eks. 17 millioner til at lette forholdene for erhvervslivet, mens der spares 87 millioner på vilkårene for de socialt udsatte. Det klinger hult, når partierne skriver, at København er en by med en markant social profil, hvor der er plads til alle.”

Byens udviklingshæmmede borgere er et af de områder, der skal spares på. For blot et halvt år siden var alle politikere i København ellers enige om, at området skulle opprioriteres. Men nu har piben fået en anden lyd. Nu skal der spares 31 millioner.

Det vil betyde mindre personale og mindre tryghed. Det vil give et mere stresset personale, der presses af ikke at kunne give den nødvendige omsorg og kontakt. Og det vil stresse de udviklingshæmmede borgere i deres dagligdag. Det vil betyde mindre ferie og færre ture. Det vil ramme hver enkelt udviklingshæmmet borger.

Også personalet vil blive hårdt ramt. Ulla Baggesgaard finder det grotesk at “Forligspartierne bryster sig af at ville udvikle Københavns Kommune som attraktiv arbejdsplads, men det er ikke meget andet end en skåltale. Med den ene hånd fjernes f.eks. for 17 millioner kr. varme hænder og klare hjerner, og med den anden drysses lidt efteruddannelse ud over de ansatte, der er tilbage efter sparerunden.

Det giver ikke mere attraktive arbejdspladser. Det giver mere stress, mere nedslidning og forøget sygefravær. Det er direkte uanstændigt, at politikerne i København bliver ved med at ville effektivisere omsorgs- og relationsarbejdet. Grænsen er allerede nået.”

Derfor siger både de udviklingshæmmede borgere og medarbejderne stop. På tirsdag mødes de bag Københavns Rådhus for at få politikerne i tale.

“Vi har fundet sammen for at få politikerne på bedre tanker” udtaler Ulla Baggesgaard. “Vi vil derfor – udviklingshæmmede og personale sammen – opfordre politikerne i Økonomiudvalget til at vise deres hjerte, droppe besparelserne og skabe bedre vilkår.”

Repræsentanter for de udviklingshæmmede borgere og personalet mødes d. 25. kl. 14.30 ved Rådhusets bagindgang med musik og sang for at overrække politikerne et honninghjerte og et brev. De håber, at politikerne vil mødes og tale med dem inden Økonomiudvalgsmødet kl. 15.15.

Netavisen 24. september 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne