Solidarisk aktion mod tillidsmandsfyring tvang Arla i knæ

Fyringen af tillidsmanden hos Arla Foods mejeri i Esbjerg blev for nylig betingelsesløst trukket tilbage. Det skete først efter at stadig flere mejerier gik i sympatistrejke med de aktionerende arbejdere i Esbjerg med krav om tilbagetrækning af fyringen af deres tillidsmand. 

Udsigten til strejkelammede mejerier, mangel på mælk i butikkerne og landmænd der ikke kan komme af med deres mælk, var det der lagde så stort et pres på Arla Foods koncernen, at de betingelsesløst trak fyringen tilbage.

Tillidsmandens forbrydelse var at han havde glemt at stemple sit urkort ind til en spisepause!

Da seks mejerier allerede var gået i strejke med deres arbejdskollegaer i Esbjerg, gik der ikke lang tid før Arla gennem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening underskrev et forlig, der betyder at tillidsmanden Emil Jensen kan genindtræde i sin stilling.
Endvidere frafaldt arbejdsgiveren helt deres krav om bod og skærpet bod efter at de 200 ansatte på Esbjerg Mejeri havde strejket en uge.

Strejken er et meget vigtigt eksempel på den styrke, der ligger i solidarisk optræden overfor kapitalen. Imod deres arbejdsgivere, der forsøger at trænge arbejderklassens kollektive rettigheder og optræden tilbage.

Et stort tillykke til arbejderne på Esbjerg Mejeri og den danske arbejderklasse.

En optræden og et resultat der ikke har mainstream medierness store interesse. Udover en notits håber de, den nu er glemt – det skulle nødigt smitte som eksempel for andre.

Netavisen 23. september 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne